Nowi instruktorzy AFF

Kpt. Iwona Raczkiewicz i st. szer. Piotr Kut (fot. 4.SLSz)

Kolejni żołnierze z Ośrodka Szkolenia Wysokościowo-Ratowniczego i Spadochronowego ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs do uzyskania uprawnień instruktora szkolenia metodą AFF (Accelerated Freefall).

AFF (ang. Accelerated FreeFall – przyspieszona nauka swobodnego spadania) jest to metoda szkolenia spadochronowego mająca na celu stosunkowo szybkie przygotowanie ucznia-skoczka do wykonywania samodzielnych skoków z opóźnionym otwarciem spadochronu.

W zakres kursu wchodziło: metodyka i organizacja szkolenia uczniów-skoczków i skoczków spadochronowych; zasady wykonywania skoków spadochronowych metodą na AFF; organizacja lotów połączonych z wykonywaniem skoków spadochronowych metodą AFF; ogólne bezpieczeństwo lotów i skoków; praktyczne wykonywanie skoków z instruktorem-egzaminatorem.

Gratulujemy pozytywnie zaliczonego egzaminu!

Źródło: 4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego
comments powered by Disqus