Nowy Sztandar dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego

Nowy Sztandar dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego (fot. 33bltr.wp.mil.pl)

Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, pod przewodnictwem Wicestarosty słupeckiego – Czesława Dykszaka, zainicjował proces zmierzający do wręczenia Sztandaru żołnierzom 33. BLTr.

Nadanie Sztandaru jednostce wojskowej ma w tradycji narodowej wyjątkowo uroczysty i doniosły charakter. Sztandar uosabia bowiem tradycje Rzeczpospolitej Polskiej, Jej Majestat, jest symbolem najwyższych wartości, patriotyzmu, sławy wojennej, wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swoich obrońców granic.

Ideą Społecznego Komitetu jest, by wręczyć ten zaszczytny Znak, który będzie wielkim darem serca lokalnej społeczności oraz przyjaciół i sympatyków dla lotników stacjonujących w tym regionie od kilkudziesięciu lat.

Na miejsce uroczystości wręczenia sztandaru wybrano lotnisko Powidz.

Planowane wręczenie sztandaru z rąk Prezydenta RP lub jego przedstawiciela przewidziane jest na dzień 17 maja 2019 roku. Uroczystość zostanie poprzedzona Mszą Świętą, która zostanie odprawiona na terenie lotniska.

Przyjaciele i sympatycy 33. Bazy Lotnictwa Transportowego i żołnierzy w stalowych mundurach mogą wesprzeć tę szczytną ideę i patriotyczne plany poprzez wpłatę dobrowolnych kwot na poniżej podane konto: Bank Spółdzielczy w Witkowie 44 8538 0002 0000 2049 2000 0020 z dopiskiem: „Darowizna na Komitet Ufundowania Sztandaru dla 33 Bazy Lotnictwa Transportowego".


33. Baza Lotnictwa Transportowego dziedziczy tradycje jednostek stacjonujących w Garnizonie Powidz. Już od 4 lipca 1957 roku stacjonował tu 7 pułk lotnictwa bombowo-rozpoznawczego. Narodził się na sąsiednim lotnisku – w Leźnicy Wielkiej koło Łęczycy. Pułk, którego tradycje kontynuowało wiele pokoleń żołnierskich, został powołany rozkazem naczelnego dowódcy Wojska Polskiego nr 019 z 22 stycznia 1946 roku oraz rozkazem dowódcy Polskich Sił Powietrznych z 24 stycznia tego samego roku. Otrzymał nazwę: 7 samodzielny pułk lotniczy bombowców nurkujących.

Z dniem 01.01.2000 r. na bazie 7. pułku lotnictwa bombowo-rozpoznawczego powstały 21. Baza Lotnicza, 6 i 7. eskadra lotnictwa taktycznego. Z dniem 01.01.2002 r. w wyniku zmian reorganizacyjnych na podstawie rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0168/Org/P-5 z dnia 19.04.2001 r. 21. Blot. przemianowano na 33. Bazę Lotniczą, której głównym zadaniem było przygotowanie sił i środków do przyjęcia samolotu transportowego. Z dniem 1.07.2010 roku zaczęła funkcjonować 33. Baza Lotnictwa Transportowego.

Źródło: 33 Baza Lotnictwa Transportowego
comments powered by Disqus