Przysięga służby przygotowawczej - kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych

Narodowe Siły Rezerwowe - przysięga, fot. Marcin Kuska

22 grudnia br. w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego odbyła się uroczysta przysięga żołnierzy służby przygotowawczej – kandydatów do pełnienia służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Meldunek o gotowości pododdziałów 31. BLotT do uroczystej przysięgi żołnierzy służby przygotowawczej Dowódcy, płk. dypl. pil. Cezaremu WIŚNIEWSKIEMU złożył dowódca uroczystości - Szef Sztabu 31. BLotT, ppłk dypl. Piotr MICHAŁKIEWICZ.

Przysięga jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza. Przysięga wojskowa to nie tylko uroczystość i nie tylko słowa.
Przede wszystkim jest to akt ślubowania, wyraz patriotyzmu oraz najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny, społeczeństwa i Narodu Polskiego.
Podczas uroczystości przysięgę na sztandar złożyli wyróżniający się żołnierze:

- szer. elew Grzegorz WOJCIECHOWSKI,
- szer. elew Dawid KOPEĆ,
- szer. elew Piotr PIASECKI,
- szer. elew Krzysztof PANEK.

Po przysiędze ksiądz płk Józef SROGOSZ udzielił błogosławieństwa żołnierzom,
ich rodzinom, zaproszonym gościom oraz żołnierzom i pracownikom wojska 31. BLotT zebranym na uroczystości.

Dowódca 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego, płk dypl. pil. Cezary WIŚNIEWSKI podziękował rodzicom żołnierzy za patriotyczne wychowanie dzieci. Zwracając się do żołnierzy, Dowódca życzył im wytrwałości oraz spełnienia wszystkich związanych ze służbą wojskową planów.
Nowo zaprzysiężeni, jako przyszli żołnierze NSR będą mieli za zadanie, podobnie
jak i całe Siły Zbrojne RP, zapewnić suwerenność i niepodległość Polski oraz jej bezpieczeństwa i pokoju. NSR mogą także brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Ponadto NSR służyć mogą uzupełnieniu stanowisk służbowych występujących w strukturach polskich kontyngentów wojskowych poza granicami państwa.

W imieniu żołnierzy składających przysięgę głos zabrał szer. elew Grzegorz WOJCIECHOWSKI.
Przy akompaniamencie Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych uroczystość zakończyła defilada pododdziałów 31. BLotT oraz żołnierzy służby przygotowawczej, którzy w dniu dzisiejszym złożyli uroczystą przysięgę wojskową.

por. Joanna Pieńkowska

Źródło: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
comments powered by Disqus