Pożegnanie z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego

Pożegnanie st. chor. Sylwestra Czerskiego z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego (kpt. Krzysztof Nanuś)

W dniu 20 stycznia 2017 roku pożegnał mury 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego st. chor. Sylwester Czerski. Z Bazą Lotniczą w Krzesinach związany był  już jako kadet Szkoły Chorążych Lotnictwa odbywając praktyki jako kontroler ruchu lotniczego. W czerwcu 2001 roku ukończył naukę w dęblińskiej Szkole Chorążych o kierunku „Lotnictwo” w specjalności „kontroler ruchu lotniczego” i uzyskał prawo używania tytułu „chorąży zawodowy lotnictwa”. Pierwszym przydziałem służbowym została Jednostka Wojskowa nr 1156 Poznań – Krzesiny, gdzie do dziś pełnił zawodową służbę wojskową na stanowisku kontrolera precyzyjnego podejścia.

W latach 2001 – 2006 odbył studia w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie na kierunku „Lotnictwo” w zakresie „Zarządzanie Ruchem Lotniczym” uzyskując tytuł magistra.


St. chor. Sylwester Czerski (fot. kpt. Krzysztof Nanuś)

St. chor. Sylwester Czerski jest licencjonowanym wojskowym kontrolerem ruchu lotniczego – MATCL (Military Air Traffic Controller Licence) i posiada:
• uprawnienia kontroli zbliżania radarowej APS (Approach Control Surveillance);
• uprawnienia uzupełniające kontroli podejścia za pomocą radaru precyzyjnego PAR (Precision Approach Radar);
• uprawnienia uzupełniające instruktora szkolenia operacyjnego OJTI (On-the-Job Training Instructor);
• uprawnienie uzupełniające osoby oceniającej CCA (Controller Competence Assesor).

Za swój profesjonalizm, wzorowe pełnienie obowiązków oraz koleżeństwo został uhonorowany tytułem „Kontrolera Roku 2016”.

W chwili obecnej żegna mury 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego, aby zająć stanowisko instruktora w Ośrodku Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, aby dzielić się swoją wiedzą i zdobytym doświadczeniem z kandydatami na kontrolerów ruchu lotniczego.


(fot. kpt. Krzysztof Nanuś)

Źródło: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
comments powered by Disqus