Podsumowanie roku 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego

Żołnierze 3. SLTr uhonorowani statuetkami (fot. kpt. Anna Żuchowska)

W 1. Bazie Lotnictwa Transportowego odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa dowódcy 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego z kierowniczą kadrą oraz dowódcami podległych jednostek wojskowych.

Płk pil. dr inż. Krzysztof Cur, dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego (3. SLTr), określił zasadnicze zamierzenia i zadania stojące przed skrzydłem w 2020 roku. Ukierunkował także działalność podwładnych, określił priorytety, a także podziękował za zaangażowanie i trud włożony w realizację zadań w 2019 roku.

Dziękując za osiągnięcia i dokonania w minionym roku, uhonorował najlepszych żołnierzy 3. SLTr oraz wręczył im statuetki w kategoriach: Pilot Roku, Sztabowiec Roku, Technik Roku, Inżynier Roku, Logistyk Roku, Kontroler Ruchu Lotniczego/ Koordynator Ruchu Lotniczego roku oraz Podoficer i Szeregowy Roku.

Podczas odprawy dowódcy podległych baz transportowych oraz grup poszukiwawczo-ratowniczych przedstawili wnioski z realizacji zadań w minionym roku, a także ich wpływ na realizację przedsięwzięć w 2020 roku. Dowódcy jednostek przedstawili także priorytety działania na 2020 rok oraz ograniczenia mogące mieć wpływ na ich realizację.


(fot. kpt. Anna Żuchowska)

Podczas spotkania ukierunkowano działalność w zakresie szkolenia i działalności sztabowej, a także postawiono zadania w zakresie profilaktyki zmierzającej do zmniejszenia możliwości zaistnienia zdarzeń lotniczych. Odprawa połączona była z oceną i analizą dyscypliny wojskowej za rok 2019 rok.
 
kpt. Martyna Fedro-Samojedny

Źródło: 3. Skrzydło Lotnictwa Transportowego
comments powered by Disqus