Konkurs na opracowanie oznaki rozpoznawczej 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego

Konkurs na opracowanie oznaki rozpoznawczej 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego (fot. 21blot.wp.mil.pl)

Dowódca 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego płk pil. mgr inż. Bartłomiej Mejka ogłosił konkurs na opracowanie oznaki rozpoznawczej (logo) 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Celem konkursu jest opracowanie i wykreowanie oznaki rozpoznawczej (logo), która zostanie wykorzystana do identyfikacji 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w szczególności poprzez jej umieszczanie na umundurowaniu żołnierzy, drukach służbowych, plakatach i innych materiałach promocyjnych wydawanych przez 21. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Internecie i innych mediach.

Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać wyłącznie prace konkursowe wykonane osobiście – indywidualnie. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż trzy prace – propozycje konkursowe.

Projekt odznaki rozpoznawczej (logo) 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego powinien składać się z następujących elementów, które będą mogły funkcjonować razem lub oddzielnie:
1) tekstowego, który stanowić będzie podpis pod znakiem graficznym (z użyciem czcionki ogólnodostępnej),
2) graficznego.

Na podstawie Wytycznych Ministra Obrony Narodowej przy opracowywaniu projektów graficznych nowych znaków w SZ RP należy kierować się:
• odzwierciedleniem w zastosowanej symbolice i barwach charakteru zadań oraz specyfikę służby w 21.BLT,
• dziedzictwem tradycji (jeśli jednostka kultywuje),
• zasadami ukształtowanymi w procesie kultywowania tradycji oręża polskiego,
• regułami heraldyki, munduroznawstwa, falerystyki i weksylologii,
• estetyką oraz harmonią i czytelnością symboliki,
• oznaka rozpoznawcza nie może być odwzorowaniem istniejących znaków, orderów i odznaczeń państwowych, krajowych i zagranicznych,
• powinna wyrażać czytelne treści przede wszystkim poprzez zastosowaną symbolikę barw,
• nie powinny zawierać pełnych nazw jednostek i innych napisów (dopuszczalne jest stosowanie skrótów i inicjałów),
• oznaka rozpoznawcza powinna mieścić się w prostokącie o wymiarach 50x80 mm, albo w kole o średnicy 70 mm. Powierzchnia oznaki nie powinna być mniejsza niż 2500 mm2,
• oznaka rozpoznawcza nie może być odwzorowaniem odznak okolicznościowych i jubileuszowych oraz odznak absolwenckich,
• zgodnie z polską tradycją wojskową, projektując oznakę rozpoznawczą należy skupić się na wyborze jednego lub dwóch symboli oraz barw, na zasadach wymienionych przy projektowaniu odznaki. W wizerunku oznak rozpoznawczych nie powinno być nagromadzonych zbyt wiele symboli. Oznaka powinna stanowić syntezę elementów graficznych jednoznacznie identyfikujących 21. Bazę Lotnictwa Taktycznego.

Praca konkursowa powinna prezentować projekt oznaki rozpoznawczej w wersji wielobarwnej oraz w wersji czarno-białej – obie z opisem kolorystycznym panton – CMYK, oraz z podaniem nazwy użytej czcionki.

Prace konkursowe można przesyłać do 31.03.2020 r. na adres: Szef Sekcji – Rzecznik Prasowy 21.BLT, ul. Połczyńska 32, 78-301 Świdwin, z dopiskiem "Konkurs na oznakę rozpoznawczą (logo) 21.BLT".

Wyniki konkursu zostaną podane 3.04.2020 r. na stronie www.21blot.wp.mil.pl

Więcej informacji w Regulaminie oraz na stronie www.21blot.wp.mil.pl

Źródło: 21. Baza Lotnictwa Taktycznego
comments powered by Disqus