Udział 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w kolejnej edycji programu TLP

Polski F-16 z bazy w Łasku

Kolejny wylot i szkolenie, to kolejne cenne doświadczenie i wiedza. 2 maja 2011 polskie "Jastrzębie" (po raz drugi) lecą do hiszpańskiej bazy Albacete by wziąć udział w międzynarodowym szkoleniu lotniczym, prowadzonym przez Tactical Leadership Programme.

Pięć samolotów wielozadaniowych F-16, czterech pilotów 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego wraz z personelem zabezpieczającym w liczbie ok. 55 osób. zmierzy się z programem taktyki, doborem technik wykonywania lotów oraz wystandaryzowanych (NATO-wskich) procedur podczas realizacji wielonarodowych operacji lotniczych w najtrudniejszej i najbardziej prestiżowej „szkole lotnictwa”.

W majowej edycji, pod okiem instruktorów i kolegów, biorących udział w szkoleniu polskie załogi przećwiczą: planowanie operacji powietrznych z udziałem międzynarodowych sił koalicyjnych zgodnie z dokumentami funkcjonującymi w Siłach Powietrznych NATO, ofensywne działania lotnicze (Ofensive Counter Air), w ramach których prowadzone będą uderzenia na cele naziemne (Surface Attack Tactics), a także defensywne działania lotnicze (Defensive Counter Air).

Ponadto szkoła TLP daje możliwość doskonalenia umiejętności dowodzenia ugrupowaniami bojowymi samolotów w środowisku taktycznym, zbliżonym do realnego pola walki oraz sprawdzenia nowych koncepcji taktycznych poprzez ich praktyczne wykorzystanie.

Program ten na trwale wrasta w roczny cykl szkolenia lotniczego polskich „Jastrzębi”. Bierzemy w nim udział od 2009 r. Początkowo (w trzykrotnej edycji programu we Florennes – w Belgii) kurs ukończyło czterech pilotów z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu. W 2010 roku (już do bazy Albacete - w Hiszpanii) poleciał personel latający z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, a w marcu 2011 (po raz kolejny) w programie uczestniczyli piloci z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu – Krzesinach.

Po raz pierwszy w historii polskich Sił Powietrznych w szkoleniu TLP razem z polskimi załogami szesnastek wezmą udział polskie załogi MiG – 29, wydzielone z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.

Na Dowódcę Komponentu Lotniczego szkolenia, w którym weźmiemy udział od 2 maja i do 27 maja br. wyznaczono Inspektora Bezpieczeństwa Lotów 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego – mjr. pil. Piotra Osroucha.

Tactical Leadership Programme to najtrudniejsza ale i najbardziej prestiżowa „szkoła lotnictwa”. M.in. ze względu na warunki pogodowe przeniesiona z miejscowości Florennes (z Belgii) do Hiszpanii w roku ubiegłym. Ta międzynarodowa organizacja, z założenia powołana jest do rozwijania umiejętności zastosowania taktyki, doboru technik wykonywania lotów oraz wystandaryzowanych (NATO-wskich) procedur podczas realizacji wielonarodowych operacji lotniczych.

Wykorzystuje doktrynę NATO, nie należąc jednak ani do jej struktur ani do hiszpańskich Sił Powietrznych. Polska ma status gościa i płaci za udział swoich pilotów w kursach. Obecnie tworzy ją i finansuje 10 państw członkowskich - Belgia, Dania, Francja, Grecja Hiszpania, Holandia, Niemcy, USA, Wielka Brytania i Włochy. Państwa te ponoszą koszty finansowe funkcjonowania TLP i kolektywnie decydują o jego kształcie. Bo to co najistotniejsze, co jest filarem i jednocześnie siłą programu to kolektywne działanie i interoperacyjność.

oficer prasowy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego
kpt. Marlena Bielewicz

Źródło: 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
comments powered by Disqus