Przekazanie obowiązków Dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego

Przekazanie obowiązków Dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego (fot. 2slt.wp.mil.pl)

31 lipca br. w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w poznańskich Krzesinach odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego.

Ceremonia przekazania obowiązków Dowódcy 2. SLT  odbyła się w obecności Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosława MIKI oraz I Zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pil. Jana Śliwki.

Obowiązki przekazał  gen. bryg. pil Jacek Pszczoła, który, Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 1 sierpnia 2018 r. wyznaczony został na stanowisko – Szef Zarządu Wojsk Lotniczych – Zastępca inspektora Sił Powietrznych w  Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Nowym Dowódcą 2. SLT został płk pil. dypl. Ireneusz Nowak.

Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście wśród których byli m.in. parlamentarzyści, których reprezentował poseł Tadeusz Dziuba, władze wojewódzkie i samorządowe, żołnierze i funkcjonariusze poznańskiego garnizonu, Dowódcy podległych Jednostek Wojskowych, pracownicy wojska, duchowieństwo, generalicja w stanie spoczynku oraz kombatanci.

Stawiły się poczty sztandarowe wraz z kompanią honorową Sił Powietrznych a oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych pod batutą  st. chor. Sztab. Konrada Boryckiego.

Ceremonię rozpoczęto punktualnie o godzinie 11.00 od złożenia przez Dowódcę uroczystości por. Grzegorza Kurowskiego meldunku Dowódcy Generalnemu RSZ, gen. broni Jarosławowi Mice.

 

Następnie wygłoszono okolicznościowe przemówienie, po których zgodnie z Ceremoniałem Wojskowym generał Pszczoła przekazał uroczyście sztandar 2. SLT przyjmującemu obowiązki pułkownikowi Nowakowi

Na zakończenie orkiestra odegrała Marsz Lotników a zebrani mieli okazję do składania życzeń i gratulacji dla bohaterów dzisiejszej ceremoni.

Źródło: 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
comments powered by Disqus