Odprawa szkoleniowo - zadaniowa Sił Powietrznych w 16 brl.

16 Jarociński Batalion Remontu Lotnisk

W dniach 11-13 października 2011 r w 16. batalionie remontu lotnisk w Jarocinie odbyła się odprawa szkoleniowo-zadaniowa na szczeblu Sił Powietrznych osób funkcyjnych, odpowiedzialnych za prowadzenie gospodarki szkoleniowej oraz księgowych z zakresu obowiązujących przepisów o gospodarce materiałowo-finansowej.

W szkoleniu uczestniczyło prawie 80 osób.

Celem szkolenia było zapoznanie z aktualnie obowiązującymi dokumentami normatywnymi, regulującymi ten obszar działalności służbowej oraz omówienie zasad funkcjonowania i obowiązków osób funkcyjnych, odpowiedzialnych za prowadzenie gospodarki szkoleniowej na różnych szczeblach dowodzenia w aspekcie powstania WOG-ów.

Uczestników szkolenia powitał Dowódca Garnizonu Jarocin - ppłk Marian BOROWIAK, który wspólnie z przedstawicielem Dowództwa Sił Powietrznych - ppłk Jerzym WALEM rozpoczął odprawę. Pierwszy dzień szkolenia poświęcony był zajęciom teoretycznym i dyskusji. Drugiego dnia uczestnicy szkolenia zostali zapoznani przed Dowódcę 16. brl z historią jarocińskiej jednostki wojskowej oraz zwiedzili wystawę statyczną, na której zaprezentowany został nowoczesny sprzęt lotniskowy oraz pojazdy transportowe i maszyny inżynieryjne znajdujące się na wyposażeniu batalionu.

W dynamicznym pokazie zaprezentowano również wyszkolenie specjalistyczne żołnierzy batalionu. Wydzielony moduł zadaniowy wykonał odbudowę uszkodzonego w wyniku działań przeciwnika odcinka drogi startowej lotniska.

Tego samego dnia w ramach szkolenia wizytowano również bazę szkoleniową 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny.

Wymiana doświadczeń z zakresu prowadzenia gospodarki sprzętem i materiałami szkoleniowymi zakończyła intensywne szkolenie w garnizonie Jarocin.

kpt. Jacek GOCHNO
rzecznik prasowy 16. brl

Źródło: 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
comments powered by Disqus