Nocna misja MEDEVAC służby ASAR

Śmigłowiec W-3 Sokół 1.GPR z 3.SLTr podczas misję ewakuacji medycznej MEDEVAC (fot. arch. Szpitala Specjalistycznego w Słupsku)

W dniu 14 lipca 2020 r. w późnych godzinach nocnych Lotniczy Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy nr 1, wydzielany z 1. Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej z 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego zrealizował misję ewakuacji medycznej MEDEVAC na rzecz systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, wykonując operację lotniczą pomiędzy szpitalami w m. Słupsk i m. Gdańsk, nieprzytomnego pacjenta w bardzo ciężkim stanie.

Wojskowi ratownicy medyczni w czasie misji współpracowali z personelem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku oraz zespołem ratownictwa medycznego z Pogotowia Ratunkowego z Trójmiasta.

Całość działań koordynował Cywilno-Wojskowy Ośrodek Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) we współpracy z Centrum Operacyjnym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Realizacja misji jest kolejnym przykładem bardzo dobrej współpracy Sił Zbrojnych RP z elementami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, na rzecz udzielania pomocy medycznej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

płk Marcin Szafraniec

Źródło: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
comments powered by Disqus