Konkurs na logo służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR)

Służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR), fot. DGRSZ

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wraz z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej ogłasza konkurs na opracowanie znaku graficznego (logo) służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego – ASAR.

Konkurs na charakter otwarty, jednoetapowy oraz ogólnopolski. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 
Opracowane logo powinno wskazywać jednoznacznie profil służby ASAR i nawiązywać do jej głównych atrybutów tj. charakteru lotniczego oraz ratownictwa medycznego.
 
Laureat Konkursu otrzyma nagrodę finansową 2000 zł oraz możliwość spędzenia jednego dnia w obiektach PAŻP i jednego dnia w miejscu dyżuru Lotniczego Zespołu Poszukiwawczo – Ratowniczego, a także upominki ufundowane przez PAŻP i DO RSZ.    
 
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest m.in. akceptacja i przestrzeganie warunków określonych w regulaminie konkursu.
 
Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia konkursowego należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2021 r. na adres:
 
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
Szefostwo Obrony Powietrznej
ul. Radiowa 2
00-908 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs na projekt logo służby ASAR”  
 
Pozostałe kwestie określa Regulamin konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo) służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego – ASAR.

Źródło: Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych
comments powered by Disqus