Systemy ILS na warszawskim Okęciu

PAŻP

Obydwa systemy ILS, które sa użytkowane na warszawskim Okęciu pracują w drugiej kategorii. System prowadzi statek powietrzny do wysokości 30 m nad płaszczyzną drogi startowej przy widzialności (RVR- Runway Visual Range) 400 m. Od marca br. lotnisko w Warszawie posiadające dwie drogi startowe wyposażone w systemy ILS, posiada również dwa podejścia certyfikowane do kat. II.

W przyszłym roku, ze względu na mijający przyjęty przez PAŻP okres eksploatacji urządzeń nawigacyjnych wynoszący 15 lat, DS1 zostanie wyposażona w nowy system ILS. Urządzenie spełnia warunki techniczne dla kategorii III tzn. posiada bardziej rozbudowany system monitorowania emitowanego sygnału.

Termin oddania do użytku nowej instalacji upływa 30 listopada 2011 r. i zbiega się z zakończeniem prac związanych z remontem drogi startowej DS1. W 2013 r. na drugiej drodze startowej tj. DS3 rozpoczną się prace związane z wymianą drugiego systemu ILS, którego przyjęty okres eksploatacji również dobiega końca. Również ten system spełniać będzie wymogi techniczne kategorii III.

Certyfikowanie operacji podejść do lądowania w kategorii wyższej niż I nie zależy wyłącznie od samego urządzenia ILS, ale również od infrastruktury lotniskowej m.in. odpowiednich świateł na drogach startowych oraz kołowania, czy zapewnienia przez zarządzającego portem odpowiednich służb zgodnie z międzynarodowymi przepisanymi. Na podstawie danych z ostatnich lat, można powiedzieć, że na warszawskim lotnisku jedynie przez średnio 60 godzin mamy do czynienia z warunkami ograniczonej widzialności, które wymagały wprowadzenia wyższej kategorii niż pierwsza.

Jedynie przez średnio 30 godzin rocznie warunki pogodowe wymagają podejść do lądowania w kategorii wyższej niż obecnie dostępna, druga.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus

Komentarze

Wychodzi na to, że Aaben jest ,,w sprawach'' znacznie lepiej zorientowany, niż rzecznik prasowy PAŻP ....

Mogę teraz doprecyzować, dzięki informacji, a jakże - od rzecznika. Koniec prac był zakontraktowany na koniec sierpnia, w praktyce jednak nastąpi to jeszcze szybciej, kilkanaście tygodni po ustąpieniu śniegu.

A tak może powiedzą kiedy będzie oddany pas 11 :-)

W połowie 2011.