Inżynieria ruchu lotniczego

SKNTL przy Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej

Studenckie Koło Naukowe Transportu Lotniczego, działające przy Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt.

„Inżynieria ruchu lotniczego”.

Celem Konferencji jest prezentacja głównych obszarów zainteresowania współczesnych organów zarządzania Żeglugą Powietrzną. Uroczystość ma zgromadzić licznych specjalistów z zakresu inżynierii ruchu lotniczego w tym także z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz z Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”. Swoją obecność potwierdziła także kadra naukowa. Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konferencji jest Prof. dr hab. inż. Marek Malarski. Komitet ten zgromadził licznych Profesorów z wielu polskich ośrodków naukowych, między innymi z Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Śląskiej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz z Akademii Morskiej w Gdyni.

Patronat Honorowy nad Konferencją objął Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej.

Konferencja odbędzie się w dniach 20-21 marca 2012r. w Hotelu Warszawianka w Jachrance.

Program ramowy
20.03.2012 r.
Do 13:00 – rejestracja uczestników
13:15 – 14:00 – uroczyste otwarcie konferencji (Marek Malarski)
14:00 – 15:00 – obiad
15:30 – 17:00 – sesja plenarna
17:00 – 17:20 – przerwa kawowa
17:20 – 19:00 –sesja plenarna
20:00 – uroczysta kolacja

21.03.2012 r.
7:00 – 9:00 – śniadanie
9:00 – 11:00 –sesja plenarna
11:00 – 11:20 – przerwa kawowa
11:20 – 13:00 –sesja plenarna, podsumowanie konferencji
13:00 – 14:00 – obiad
Po 14:00 – wyjazd uczestników

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie konferencji.

Komitet Organizacyjny

Źródło: SKNTL
comments powered by Disqus