EASA 2021 Safety Review: Zmniejszające się ryzyko kolizji z dronami (na razie)

EASA 2021 Safety Review

W najnowszym raporcie Safety Review 2021, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) wskazuje, że w porównaniu do 2018 r. nastąpił znaczący spadek liczby kolizji lotniczych z udziałem bezzałogowych statków powietrznych (UAS). W 2020 r. zgłoszono tylko trzy takie incydenty, czyli o jeden więcej niż w 2019 r., ale znacznie mniej niż odnotowano w 2018 r. (12). Jedną z głównych tego przyczyn mogła być duża liczba uziemionych w ubiegłym roku samolotów komercyjnego transportu lotniczego (CAT).

Wartości te są tak niskie, a mechanizmy raportowania (zależne od raportów z lotnictwa załogowego i ATM) uzyskane w 2020 r. w tak małej liczbie, że trudno jest wyciągnąć fundamentalne wnioski na temat zmieniającego się zagrożenia dla bezpieczeństwa. Nie można mieć pewności, czy 2018 rok był aberracją, czy też częścią długoterminowego trendu. Fakt, że aktywność komercyjnego transportu lotniczego w 2020 r. była o wiele mniejsza niż rok wcześniej (a mimo to wskaźnik incydentów kolizji i sytuacji bliskich kolizji nadal wzrastał), może być jednak powodem do niepokoju. 


Wskaźnik występowania kolizji z dronami lub zdarzeń bliskich kolizji był wyższy w 2020 r. niż w 2019 r. (oraz 2017 i 2016 r.), ale na liście rankingów ryzyka EASA, integracja dronów z załogową przestrzenią powietrzną zajmuje obecnie dopiero czwarte miejsce. „Grafika 127 wskazuje na nieznaczny wzrost liczby kolizji powietrznych z bezzałogowymi statkami powietrznymi i sytuacji bliskich kolizjom, ale od 2018 do 2019 r. można zaobserwować wyraźny spadek liczby takich zdarzeń” – podkreśla EASA.


Wskaźnik występowania jest obliczany z uwzględnieniem liczby lotów IFR na obszarze państwa członkowskiego oraz liczby odnotowanych w danym czasie zdarzeń związanych z aktywnością bezzałogowych statków powietrznych. Grafika 128 porównuje liczbę UAS i innych konstrukcji uczestniczących w kolizjach w powietrzu i sytuacjach bliskich kolizjom. Po spadku w latach 2018-2019 odnotowano potem nieznaczny wzrost występowania tego typu zdarzeń. Różnica ta staje się bardziej widoczna wraz ze spadkiem liczby sytuacji bliskich kolizji i kolizji z udziałem innych rodzajów statków powietrznych.


Według danych EASA, w 2018 r. kolizje z dronami i sytuacje bliskie kolizjom spowodowały większą liczbę incydentów w powietrzu niż te związane z operacjami załogowych konstrukcji. „Należy zauważyć, że raporty dotyczące UAS są dostarczane głównie przez samoloty CAT i domeny ATM/ANS. Gdy tylko raporty od operatorów bezzałogowców staną się bardziej powszechne, ocena zagrożeń związanych z operacjami wykonywanymi przez tego typu statki powietrzne stanie się bardziej rzetelna”, stwierdza EASA.


„Potencjał ryzyka kolizji dronów z innymi statkami powietrznymi jest obszarem rosnących obaw o bezpieczeństwo ze względu na zwiększającą się dostępność bezzałogowych systemów latających. Co istotne, w 2019 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/947 określające zasady i procedury eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych”.

Pełne opracowanie EASA 2021 Safety Review dostępne jest tutaj (LINK)

Źródło: unmannedairspace.info
comments powered by Disqus