Przejdź do treści
Komisja Europejska
Źródło artykułu

Wykaz przewoźników lotniczych koncesjonowanych w Państwach Członkowskich UE

Na stronach internetowych Komisji Europejskiej opublikowany został wykaz przewoźników lotniczych z państw Unii Europejskiej posiadających ważną koncesję na wykonywanie przewozu lotniczego. Wykaz ten ma być na bieżąco aktualizowany przez Komisję w oparciu o informacje przekazywane przez poszczególne Państwa Członkowskie.

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty, posiadanie przez przedsiębiorcę unijnego ważnej koncesji warunkuje możliwość wykonywania przewozów lotniczych (definiowanych jako lot lub seria lotów, w których przewozi się pasażerów, ładunki lub pocztę za wynagrodzeniem lub w ramach najmu). Z obowiązku uzyskania koncesji zwolnione są jedynie loty lokalne (tj. nieobejmujące przewozu między różnymi portami lotniczymi lub innymi zatwierdzonymi miejscami do lądowania) oraz loty wykonywanie statkami powietrznymi bezsilnikowymi lub o MTOM do 495 kg.

ULC zachęca do zapoznania się z wykazem.

Wykaz znajduje się na stronie: www.ec.europa.eu/transport/modes/air/internal-market pod hasłem „Licensed European airlines”.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony