Przejdź do treści
Posiedzenie Komisji Śmigłowcowej FAI - FAI CIG Plenary Meeting (fot. Aeroklub Polski)
Źródło artykułu

Posiedzenie Komisji Śmigłowcowej FAI – FAI CIG Plenary Meeting

W dniach 21-22 marca 2024 r. w Lozannie odbyło się coroczne posiedzenie plenarne Komisji Śmigłowcowej FAI. Polskim delegatem Komisji Śmigłowcowej Aeroklubu Polskiego był mecenas Robert Kornalewicz.

Tegoroczne posiedzenie prowadziła, zgodnie z przesłaną delegatom i opublikowaną na stronach FAI agendą, Serafina Ogończyk-Mąkowska – prezydent FAI CIG. Po prezentacji raportu prezydenta obejmującego rok 2024, delegaci przedstawili swoje stanowiska, projekty i wnioski.

Podczas prac komisji oprócz kwestii formalnych poruszono zagadnienia związane z planami na rok 2025. Delegat Aeroklubu Polskiego przedstawił biuletyn dotyczący Międzynarodowych Zawodów Śmigłowcowych FAI kat. 2, które odbędą się 14-16 czerwca w Przylepie/ Zielona Góra. Została również złożona i zaakceptowana przez Komisję deklaracja przedstawienia do końca lipca 2024 roku oferty na organizację Śmigłowcowych Mistrzostw Świata w Polsce w sierpniu 2025 roku.

Zasadnicza część posiedzenia w Lozannie dotyczyła zmian w Regulaminie zawodów śmigłowcowych (section 9), dotyczących przepisów dyscyplin: nawigacja, precyzja, fender, slalom. Zatwierdzone zmiany zostaną wkrótce opublikowane w postaci jednolitego tekstu na stronie FAI.

Komisja zatwierdziła i zaktualizował listy międzynarodowych sędziów.

Obecna lista polskich Międzynarodowych Sędziów i Asystentów Sędziów FAI przedstawia się następująco:
•  DOBRZYNSKI Wojciech – Judge
•  HEJDUK Pawel – Judge
•  KOMOSA Sebastian – Judge
•  MICHALSKA Malgorzata – Judge
•  Nowak Tomasz – Judge
•  OGOŃCZYK-MĄKOWSKA Serafina Judge
•  Ogończyk-Mąkowski Filip – Judge
•  POLACZEK Karol – Judge
•  SIDORCZUK Wlodzimierz – Judge
•  WILER Jedrzej – Judge
____________________________________
•  Burdzy Michał – Assistant Judge
•  Rubiś Mariusz – Assistant Judge
•  Kornalewicz Robert – Assistant Judge
•  Kupniewska Karolina – Assistant Judge
•  Nowak Jacek – Assistant judge
•  Marra Nicoletta – Assistant Judge
•  Miś Janusz – Assistant Judge
•  Ogończyk-Mąkowska Oliwia – Assistant Judge
•  Sobieraj Maciej – Assistant Judge
•  Wilk Barbara – Assistant Judge
•  Wilk Piotr – Assistant Judge

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony