Przejdź do treści
Rejestrator rozmów w kabinie CVR, fot. tailstrike.com
Źródło artykułu

Mieszana reakcja branży w kwestii wprowadzenia zasady nagrywania rozmów w kokpicie z ostatnich 25h

Konsultacje Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dotyczące proponowanej zasady wydłużenia do 25 h nagrywania rozmów w kokpicie (CVR) zostały zakończone i spotkały się z mieszanymi reakcjami ze strony przedstawicieli branży. Ogółem w tej sprawie do Agencji spłynęło 99 komentarzy.

Konsultacje z 4 grudnia w ramach NPRM (Notice of Proposed Rulemaking) obejmowały pomysł wydłużenia czasu nagrywania CVR do 25 godzin dla wszystkich nowo wyprodukowanych samolotów. Według Agencji zmiana ta ma zapewnić śledczym, operatorom i władzom lotniczym uzyskanie bardziej kompleksowych danych zapewniających możliwość ustalenia przyczyn incydentów i wypadków, a jednocześnie sprawić, że przepisy FAA będą bardziej spójne z istniejącymi wymogami międzynarodowymi. 

Zgodnie z obecnym wymogiem nagrywania dwóch godzin rozmów w kokpicie, dane CVR dotyczące incydentów lotniczych są często nadpisywane zanim śledczy uzyskają do nich dostęp. Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) opowiada się za zmianą od 2018 r., ale biorąc pod uwagę dużą liczbę incydentów w lotnictwie komercyjnym w zeszłym roku, kwestia ta ponownie wysunęła się na pierwszy plan. Rada stwierdziła, że przepis ten mógłby jeszcze bardziej zostać doprecyzowany, ponieważ „nie proponuje wymogu modernizacji istniejących samolotów, które muszą być wyposażone w CVR i rejestrator parametrów lotu (FDR). 

Kilka organizacji, w tym FedEx, Cargo Airline Association, Regional Airlines Association, Alaska Airlines i Helicopter Association International, wyraziło swoje poparcie dla nowych zasad. Tymczasem Stowarzyszenie Pilotów Linii Lotniczych (ALPA), które reprezentuje 77 tys. lotników z 43 linii lotniczych, podkreśliło potrzebę wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń CVR przed podjęciem dalszych działań. 

ALPA zaproponowała takie środki, jak bezterminowe przechowywanie nagrań CVR przez NTSB, trwałe usunięcie nośnika zapisu zwróconego operatorowi statku powietrznego oraz ograniczenia w zakresie wykorzystywania nagrań lub transkrypcji do celów postępowań administracyjnych lub dyscyplinarnych. Koalicja Stowarzyszeń Pilotów Linii Lotniczych (CAPA), która reprezentuje 35 tys. pilotów linii lotniczych, w tym m.in. z American Airlines, UPS, NetJets, Atlas Air i Republic Airlines, zdecydowanie sprzeciwiła się nowym przepisom. CAPA twierdzi, że jej główne obawy dotyczą niewłaściwego wykorzystania nagrań CVR przez podmioty spoza FAA i NTSB, np. w dochodzeniach organów ścigania.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony