Przejdź do treści
Siedziaba ICAO, fot. ICAO
Źródło artykułu

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego

Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego został ustanowiony w 1994 roku w ramach 50. rocznicy działalności Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). W 1996 roku, zgodnie z inicjatywą ICAO oraz przy wsparciu rządu kanadyjskiego, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych oficjalnie uznało dzień 7 grudnia jako Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego.

Twórcy Konwencji chicagowskiej, podpisanej w dniu 7 grudnia 1944 roku podzielali przekonanie, że „rozwój międzynarodowego lotnictwa cywilnego może przyczynić się w znacznej mierze do stworzenia i utrzymania przyjaźni i zrozumienia między narodami i ludami świata oraz że wszelkie jego nadużycie może zagrozić powszechnemu bezpieczeństwu”.

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) od przeszło 73 lat realizuje tę wizję, która poprzez współpracę i konsensus pomiędzy jej 192 członkami stworzyła solidną bazę wspólnych standardów lotniczych, przyczyniając się do rozwoju i bezpieczeństwa lotnictwa na całym świecie.

Celem corocznych obchodów jest ustanowienie i wzmocnienie światowej świadomości znaczenia międzynarodowego lotnictwa cywilnego. Dzień ten jest okazją do podkreślenia znaczenia transportu lotniczego dla światowej gospodarki i jej rozwoju. Ma również przypominać, że dzięki wysiłkom wielu organizacji, w tym ICAO, oraz zaangażowanych osób, lotnictwo pozostaje najbezpieczniejszym rodzajem transportu.

Co pięć lat, Rada ICAO ustanawia szczególny motyw przewodni dla Międzynarodowego Dnia Lotnictwa Cywilnego. Lata 2015-2018 obchodzone są pod hasłem: „Working Together to Ensure No Country is Left Behind”. Tematem tegorocznego Międzynarodowego Dnia Lotnictwa Cywilnego jest "Współpraca na rzecz zapewnienia wsparcia inicjatywy No Country Left Behind". Temat ten został ustalony na bazie cyklicznego okresu trzyletniego ICAO na lata 2016-2018 i ma na celu podkreślenie wspływu transportu lotniczego na poprawę jakości życia ludzi. Odzwierciedla on kluczową rolę współpracy i pomocy w upowszechnieniu korzyści wynikających z lotnictwa w każdym zakątku świata, a także jego silnego wpływu na budowanie potencjału, który ma na celu pomoc państwom potrzebującym w wykorzystywaniu najnowszych technologii i innowacji.

W tym roku przypada 75 rocznica powstania ICAO. W ramach obchodów tego wydarzenia zostaną przeprowadzone innowacyjne konkursy ukierunkowane szczególnie na młodzież, których celem będzie zainspirowanie i zmotywowanie młodszych osób do podjęcia kroków ku karierze w sektorze transportu lotniczego.

Polska jest jednym z członków – założycieli, pierwotnych sygnatariuszy konwencji chicagowskiej. W 2013 roku Polska została po raz pierwszy wybrana do Rady ICAO, w listopadzie 2016 r. zakończyła swoją trzyletnią kadencję.


(fot. ICAO)

W 1944 r. dyplomaci z 54 światowych potęg zaryzykowali podróż przez podarte wojną niebo by spotkać się w Chicago. Podczas spotkania opracowano wizjonerską Konwencję o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (Konwencja chicagowska), która powołała do życia ICAO. W preambule Konwencji stwierdzono, że lotnictwo cywilne powinno być rozwijane jako narzędzie służące utrzymaniu pokoju oraz dobrobytu na świecie. Na przestrzenie kolejnych dekad lotnictwo zyskało na znaczeniu. Posiadło zdolność łączenia narodów oraz wszystkich kultur na świecie, przyczyniając się do poprawy dobrobytu miejscowej ludności. Każdego dnia ponad 10 milionów pasażerów odlatuje w przestworza uczestnicząc w ponad 100 000 operacjach lotniczych, które realizowane są w globalnej sieci lotniczej. W oparciu o aktualne prognozy przewiduje się, że liczba ta podwoi się w przeciągu najbliższych 15 lat.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony