Przejdź do treści
Obsługa samolotu pasażerskiego na płycie lotniska (fot. Welcome Airport Services)
Źródło artykułu

EASA proponuje ogólnounijne rozporządzenie w sprawie obsługi naziemnej

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) opublikowała pierwszy w historii wniosek dotyczący uregulowania obsługi naziemnej w portach lotniczych Unii Europejskiej. Propozycja EASA ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa oraz spójności wszystkich działań operacyjnych. Nowe przepisy dotkną koło 300 tys. pracowników obsługi naziemnej, jednej z największych grup zawodowych w lotnictwie.

Obsługa naziemna obejmuje wszystkie czynności wykonywane na ziemi w celu przygotowania statku powietrznego i pasażerów do odlotu lub przylotu, tj. załadunek i rozładunek samolotu, boarding i deboarding podróżnych oraz wypychanie i holowanie statków powietrznych. Handling odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu płynności i bezpieczeństwa operacji lotniczych.

Do tej pory obsługa naziemna podlegała w dużej mierze samoregulacji oraz korzystała z praktyk rekomendowanych przez IATA. W większości przypadków ustalenia operacyjne, w tym mające wpływ na bezpieczeństwo, są ujęte jedynie w dwustronnych umowach o świadczenie usług między handlerami a przewoźnikami.

EASA ustanowi ramy prawne wspierające rozwój kultury bezpieczeństwa i pozwalające na skuteczną wymianę informacji na ten temat. Agencja chce wprowadzić system umożliwiający władzom sprawowanie nadzoru nad agentami handlingowymi oraz standaryzację procedur i szkoleń. Zdaniem EASA podjęte działania pozwolą na uniknięcie wielokrotnych weryfikacji tych samych działań oraz stopniowo zmniejszą liczbę audytów branżowych przeprowadzanych głównie przez operatorów statków powietrznych.

Cały artykuł czytaj na stronie: rynek-lotniczy.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony