BREXIT – rozpoczęcie okresu przejściowego

Brexit - flagi wpisane w litery - ponad nimi samolot (fot. ULC)

W październiku 2019 r. Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej osiągnęły porozumienie dotyczące warunków opuszczenia Unii na podstawie Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE. Uzgodniono także deklarację polityczną, zawierającą ogólne ramy przyszłych relacji UE-Zjednoczone Królestwo.

Procedury ratyfikacyjne Umowy o wystąpieniu toczą się bez przeszkód zarówno w Unii Europejskiej, jak i w Wielkiej Brytanii. Należy założyć, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską z końcem dnia 31 stycznia 2020 roku.

Tym samym, dzień 1 lutego 2020 roku będzie:
• datą wejścia w życie Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE,
• pierwszym dniem, w którym UE będzie liczyć już 27, a nie 28 państw członkowskich,
• pierwszym dniem rozpoczęcia okresu przejściowego określonego w Umowie o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE, który trwać będzie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz
• datą wejścia w życie w Polsce ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1516, dalej: „Ustawa”).

Zgodnie z art. 1 Ustawy, w okresie przejściowym Wielka Brytania będzie w polskim porządku prawnym traktowana nadal jak państwo członkowskie Unii. Ustawa przewiduje nieliczne wyjątki od tej zasady, jednakże nie dotyczą one transportu lotniczego.

Okres przejściowy oznacza dla pasażerów i przewoźników lotniczych brak zmian w zasadach wykonywania lotów z i do Wielkiej Brytanii do końca 2020 r. w tym m.in.:
• Utrzymanie obecnych zasad przekraczania granicy UE-Wielka Brytania. Nadal będzie można podróżować do i z Wielkiej Brytanii na podstawie dowodu osobistego.
• Obowiązywanie dotychczasowych przepisów w zakresie VAT i akcyzy, w tym limitów zwolnień dla podróżnych, funkcjonowania podatkowych systemów informatycznych itp.
• Brak ceł, kontyngentów i innych dodatkowych barier w handlu. Wielka Brytania pozostanie w unii celnej z UE i będzie uczestnikiem wspólnego rynku UE.
• Możliwość eksportu towarów do Wielkiej Brytanii na obecnych zasadach.
• Dalsze wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych dla przedstawicieli zawodów regulowanych.
• Brak konieczności uzyskania przez europejskich przewoźników lotniczych upoważnień, o których mowa w art. 191 ustawy Prawo lotnicze, wydawanych przez Prezesa ULC.
• Brak konieczności uzyskania przez brytyjskich przewoźników lotniczych zezwoleń, o których mowa w art. 193 ustawy Prawo lotnicze, wydawanych przez Prezesa ULC.

Warunki wykonywania transportu lotniczego po zakończeniu okresu przejściowego będą zależeć od przebiegu negocjacji prowadzonych z Wielką Brytanią. Zachęcamy więc do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie: www.brexit.gov.pl, gdzie na bieżąco publikowane są aktualności związane z Brexitem.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zgodnie z treścią art. 16 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/502 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad zapewniających podstawowe połączenia lotnicze w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii (Dz.Urz.UE.L 2019 Nr 85I, str. 49), z dniem 1 lutego 2020 r. przepisy tego rozporządzenia przestaną obowiązywać wobec planowanego w tym dniu wejścia w życie Umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE.

Skargi na naruszenie przez przewoźników lotniczych praw pasażerów, określonych przepisami rozporządzenia 261/2004 (w szczególności dot. opóźnionych i odwołanych lotów), w odniesieniu do lotów z lotnisk znajdujących się na terytorium Wielkiej Brytanii oraz lotów z krajów trzecich na lotniska w Wielkiej Brytanii, należy kierować na dotychczasowych zasadach do brytyjskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Adres: Passenger complaints Unit, Civil Aviation Authority, CAA House, Londyn, 45-59 Kingsway, WC2B 6TE. Adres e-mail: passengercomplaints@caa.co.uk).

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus