Umowa o Komunikacji Lotniczej Wielkiej Brytanii ze Szwajcarią podpisana

Brexit - flagi (fot. prtl.pl)

Wielka Brytania podpisała Umowę o Komunikacji Lotniczej ze Szwajcarią. A KE proponuje „rozwiązania tymczasowe”. Analizy obecnej sytuacji politycznej w Wielkiej Brytanii wskazują, że tzw. Hard BREXIT, czyli wyjście tego kraju z Unii Europejskiej bez żadnej umowy, staje się coraz bardziej prawdopodobny. Rząd brytyjski nie jest wciąż w stanie przekonać znacznej części posłów ze swojej własnej partii Torysów, do zaakceptowania umowy wynegocjowanej z UE. Równocześnie odrzuca możliwość drugiego referendum. Bardzo mało prawdopodobne jest także to, iż UE zgodzi się na renegocjowanie obecnej wersji porozumienia. Dla umocnienia spójności Unii konieczne jest pokazanie, że wyjście ze Wspólnoty jest bardzo kosztowne.

Hard Brexit oznaczać będzie dla wielu krajów brak Umowy o Komunikacji Lotniczej. W tej grupie jest między innymi Polska.

Niedawno Szwajcaria i Wielka Brytania podpisały porozumienie, iż po 29-tym marca, obecne warunki Umowy o Transporcie Lotniczym UE – Szwajcaria będą nadal obowiązywały w relacjach pomiędzy tymi dwoma krajami. Najprościej rzecz ujmując oznaczać to będzie, iż zastosowanie mieć będą zasady otwartego nieba, przede wszystkim, w odniesieniu do kształtowania się oferowania, jak i zasad polityki cenowej poszczególnych przewoźników.

Na razie Wielka Brytania zawarła dwustronne porozumienia z USA, Kanadą oraz nieliczną grupą mniejszych krajów, są w niej między innymi: Albania, Gruzja, Islandia, Izrael i Maroko. Jak widzimy na tej liście nie ma żadnego członka UE. Szwajcaria w relacjach z UE stosuje unijne zasady i ma unijne przywileje, ale formalnie do UE nie należy.

Cały artykuł czytaj na stronie www.prtl.pl

Źródło: Prtl.pl
comments powered by Disqus