PPL wykorzystuje dobrą koniunkturę na rynku lotniczym

Siedziba PPL

Korzystając z doskonałej koniunktury na rynku usług lotniczych ale również w wyniku aktywnego podejście do zarządzania firmą oraz trafnego podejmowania kolejnych inicjatyw rozwojowych, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” w roku 2018 osiągnęło rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 988,6 mln zł co w stosunku do roku poprzedniego oznacza ich wzrost o 90,9 mln zł ( 10,1%).

Wstępnie skalkulowany zysk ze sprzedaży uplasował się na poziomie 397,3 mln zł i był wyższy od adekwatnego wyniku z roku 2017 o 13,4% (46,8 mln zł). Na jego wysokość poza rekordowymi przychodami wpłynęła również racjonalna i efektywna polityka kosztowa Przedsiębiorstwa, której rezultatem było poniesienie w roku 2018 kosztów operacyjnych na nieproporcjonalnie niższym w stosunku do przychodów poziomie 591,3 mln zł, niż miało to miejsce we wcześniejszym okresie sprawozdawczym.

Czytaj całość artykułu na stronie www.prtl.pl

Źródło: Prtl.pl
comments powered by Disqus