PLAN LOTU – zmiany

Flight plan (obrazek)

Z dniem 15 listopada 2012 r. Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) wprowadza zmiany w zawartości i formacie formularza planu lotu zgodnie ze Zmianą nr 1 do Procedur Służb Żeglugi Powietrznej - Służby Ruchu Lotniczego (PANS-ATM), Doc 4444, 15 Edycja.

Konieczność wprowadzenia zmian wynika z postępu w zakresie wyposażenia statków powietrznych w technologicznie zaawansowane przyrządy i urządzenia pokładowe, automatyzacji systemów zarządzania ruchem lotniczym (ATM) wraz z coraz powszechniejszym wykorzystywaniem nawigacji satelitarnej.

Działania wdrożeniowe w Rejonie EUR ICAO koordynuje EUROCONTROL, której ICAO zleciło opracowanie „Planu wprowadzenia formularza planu lotu z nową zawartością pól w rejonie EUR ICAO” oraz koordynowanie i kontrolowanie procesu wdrożenia zmian w Regionie Europejskim. W tym celu utworzona została grupa robocza obejmująca personel operacyjny, techniczny i wspomagający z krajów członkowskich EUROCONTROL (CFMU) jak też i spoza.

Główne zadania powołanej przez EUROCONTROL 2012 Flight Planning Task Force:

  • dostosowanie wymagań funkcjonalno-technicznych systemów ATM (obecnie funkcjonujących i nowych) w strefie IFPZ do wymogów wynikających ze Zmiany 1 do PANS-ATM Doc4444,

  • wypracowanie wspólnego dla Regionu Europy planu ich wdrożenia,

  • koordynacja podejmowanych działań wewnątrz strefy IFPZ oraz z państwami ościennymi.

W PAŻP wdrożenie Zmiany nr 1 jest realizowane przez powołany Zespół zadaniowy na podstawie specjalnie opracowanego „Programu wdrożenia Zmiany 1 do PANS-ATM Doc4444”, obejmującego wszystkie obszary działalności Agencji, których ta Zmiana dotyczy, tj.: operacyjny, techniczny, szkoleniowy, finansowy.

Graficzne zobrazowania:

CFMU Deployment & Testing

All Flights concerning States outside IFPS Zone & VFR and OAT Flights concerning States inside IFPZ

EUR Transition for States served by IFPS
 

 


Czytaj również:
Już za miesiąc zaczną obowiązywać nowe zasady wypełniania planu lotu! Sprawdź co się zmieni

Ankieta: 15 listopada 2012 zostaną wprowadzone nowe zasady wypełniania planu lotu ICAO…

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus

Komentarze