Przejdź do treści
Port Lotniczy Poznań-Ławica - widok z góry (fot. aerofoto-kaczmarczyk.com)
Źródło artykułu

Zwolnienia w Porcie Lotniczym Poznań Ławica

Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica przedstawił komunikat w związku z wczorajszą konferencją prasową przedstawicieli Organizacji Związkowych Portu Lotniczego w Poznaniu dotyczącej sytuacji przy optymalizacji zatrudnienia, który zamieszczamy poniżej.

Komunikat

"W odpowiedzi na konferencję prasową z dnia 15.09.2020 roku, przeprowadzoną przez przedstawicieli związków zawodowych reprezentujących pracowników Portu Lotniczego Poznań-Ławica informujemy, że wobec trudnej sytuacji, jaka powstała na skutek pandemii Covid-19 i utraty 2/3 przychodów, Zarząd Portu począwszy od spotkania w dniu 6 sierpnia 2020 r. prowadzi ze związkami zawodowymi konsultacje dotyczące optymalizacji zatrudnienia, kierując kolejne pisma pod koniec sierpnia i na początku września br. Na spotkaniu z Zarządem Portu związki zawodowe zostały poinformowane o sposobie i wielkości planowanej redukcji zatrudnienia i poproszone o wyrażenie swojego stanowiska w sprawie. Spotkanie zostało poprzedzone informacją na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, po czym odbyła się pogłębiona dyskusja. Ze spotkania została sporządzona notatka, której treść strony przyjęły do wiadomości.

W odniesieniu do informacji, jakie zostały przekazane przez stronę związkową na konferencji prasowej, warto przede wszystkim podkreślić fakt, że optymalizacja zatrudnienia w Porcie Lotniczym w myśl przepisów prawa pracy nie ma charakteru zwolnień grupowych (wypowiedzenia nie przekraczają 30 osób w miesiącu), a wobec tego prawo nie nakłada obowiązku na Zarząd uzyskania zgody ze strony partnerów społecznych, a procedura wymaga jedynie konsultacji. Wobec braku planów zwolnień grupowych, ustalenia ze związkami zawodowymi, dotyczące zorganizowania przez Zarząd spotkania z Właścicielami, nie blokują działań w zakresie wypowiedzeń umów o pracę lub wypowiedzeń zmieniających warunki zatrudnienia, które mogą być wręczane konkretnym pracownikom. Pracodawca konsultuje z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi zamiar wręczania pracownikom wypowiedzeń umów i wypowiedzeń zmieniających warunki zatrudnienia na 5 dni przed wykonaniem tej czynności, a proces optymalizacji dotyczy wszystkich rodzajów stanowisk i grup pracowniczych, także kierowniczych i o wyższym poziomie wynagrodzenia, jak również długotrwale nieobecnych w pracy. Argument ze strony organizacji związkowych zawarty w upublicznionym na konferencji prasowej piśmie, a dotyczący redukcji zatrudnienia w LSR-G i rzekomego braku możliwości utrzymania odpowiedniej kategorii ochrony przeciwpożarowej jest niezasadny, ponieważ ograniczenie obsady dotyczy w okresie przejściowym wyłącznie pory nocnej. Jeśli ruch lotniczy wzrośnie to w sezonie lato’2021, to stan etatyzacji powróci do poprzedniego poziomu. Zarząd Portu dokłada wszelkich starań, by optymalizacja zatrudnienia przebiegała w sposób możliwie najmniej drastyczny, dlatego proponuje wielu pracownikom zmianę warunków zatrudnienia (zmniejszenie wymiaru etatu) na mocy porozumienia stron, co nie wymaga konsultacji ze związkami zawodowymi. Pracownicy świadomi bardzo trudnej sytuacji Spółki, chcący jednocześnie utrzymać miejsce pracy, wyrażają zgodę na takie rozwiązanie.

Podczas konferencji prasowej podniesiono także kwestię procentowego wymiaru optymalizacji i podano zakres pomiędzy 20%, a 40% redukcji etatów w Porcie ze specjalnym podkreśleniem 40% redukcji etatów. Istotnym komentarzem do tego drugiego wymiaru jest fakt, iż zakłada się taką możliwość jedynie w sytuacji znaczącego pogorszenia się sytuacji finansowej Portu, wynikającej z możliwego dalszego ograniczania ruchu lotniczego lub całkowitego, ponownego lockdown’u, jaki może wystąpić z powodu utrzymującego się stanu pandemii w roku obecnym, zwłaszcza w nadchodzącym sezonie jesień 2020 - zima 2021 oraz możliwej kontynuacji latem 2021, co dramatycznie wpływa na sytuację ekonomiczną poznańskiego lotniska.

Zarząd Portu mając na uwadze zachowanie ciągłości funkcjonowania lotniska, zgodnie ze wszystkimi regulacjami oraz wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa operacyjnego, będzie realizował proces optymalizacji w sposób możliwie najmniej dotkliwy dla zatrudnionych pracowników. Głębsze zmiany w zatrudnieniu, poza realizowaną optymalizacją, będą wymagać porozumienia ze związkami zawodowymi, na co bardzo liczymy, również w kontekście ratowania pozostałych miejsc pracy. Musimy wspólnie z partnerami społecznymi działać w taki sposób, aby nie zakłócić świadczenia usług dla pasażerów chcących sprawnie i bezpiecznie udać się w podróż z naszego Portu, i dać sobie szansę na doczekanie wzrostu ruchu lotniczego."

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony