Przejdź do treści
Andrzej Hawryluk, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Lublin (fot. airport.lublin.pl)
Źródło artykułu

Zmiana zarządu w Porcie Lotniczym Lublin

Rada Nadzorcza Portu Lotniczego Lublin poinformowała, że 25 czerwca br. podjęła uchwałę o odwołaniu dotychczasowych Członków Zarządu spółki Port Lotniczy Lublin: Krzysztofa Wójtowicza, Sebastiana Meitza i Adama Klinerta.

Rada Nadzorcza powołała Andrzeja Hawryluka na stanowisko Członka Zarządu – Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza podejmując swoją decyzję wzięła pod uwagę zarówno oczekiwania akcjonariuszy w zakresie zarządzania Portem Lotniczym Lublin, jak również fakt, że dotychczasowy zarząd 25 czerwca br. uzyskał absolutorium za 2019 r. i został skwitowany przez akcjonariuszy.

Nowa sytuacja, z jaką ma do czynienia branża lotnicza w ostatnich miesiącach, wymaga zdaniem Rady Nadzorczej także nowych rozwiązań personalnych w zakresie zarządzania Portem Lotniczym Lublin.

Nowy Prezes Zarządu, Andrzej Hawryluk, ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu instytucjami i przedsiębiorstwami sektora lotniczego. Posiada szereg certyfikatów i uprawnień w zakresie lotnictwa krajowego i międzynarodowego. Andrzej Hawryluk ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie, kierunek Ruch Lotniczy, uzyskując tytuł inżyniera, Politechnikę Warszawską, Wydział Transportu, uzyskując tytuł magistra inżyniera transportu o specjalności sterowanie ruchem w transporcie oraz Politechnikę Łódzką, Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzani Przedsiębiorstwem.

Rada Nadzorcza podejmując w/w decyzje zgodne z wolą akcjonariuszy, dziękuje dotychczasowym Członkom Zarządu za rzetelną pracę, a w szczególności dotychczasowemu Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Wójtowiczowi, który swoją funkcję pełnił w spółce od 2013 r. i któremu Port Lotniczy Lublin zawdzięcza dotychczasowy rozwój.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony