Zmiana daty ogłoszenia wyników konkursu na projekt logo służby ASAR

W-3WARM Anakonda w akcji (fot. BLMW)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych ogłosiły w listopadzie 2020 r. konkurs na opracowanie znaku graficznego dla służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (Aeronautical Search and Rescue – ASAR).

Zadaniem ASAR jest poszukiwanie statków powietrznych, mogących znajdować się w niebezpieczeństwie, a także niesienie pomocy pasażerom, załogom i innym osobom poszkodowanym w zdarzeniach lotniczych. Nie ma znaczenia ani narodowość, ani pochodzenie statku powietrznego. Służba jest zapewniona wszystkim potrzebującym w granicach polskiego FIR-u, choć oczywiście może też odbywać się we współpracy z międzynarodowymi partnerami.

Opracowane w ramach konkursu logo miało wskazywać jednoznacznie profil służby ASAR i nawiązywać do jej głównych atrybutów tj. charakteru lotniczego oraz ratownictwa medycznego.

Logo miało być zaprojektowane w dwóch odmianach: jako oznaka rozpoznawcza (sama grafika,symbol, bez napisów); zawierająca dodatkowo elementy napisów (POLAND, identyfikującą kraj, w którym służba jest zapewniana oraz akrótem jej nazwy ASAR lub innymi skrótami stanowiącymi nazwy elementów służby ASAR: ARCC, RCC, ARSC, LZPR lub osobami zarządzającymi służbą: Head, Deputy Head).

Działając zgodnie z § 10 pkt 1 Regulaminu konkursu na opracowanie znaku graficznego (logo) służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR), z uwagi na bardzo dużą liczbę nadesłanych zgłoszeń konkursowych oraz ograniczeniami związanymi z pandemią SARS-CoV-2, termin rozstrzygnięcia konkursu na logo ASAR uległ zmianie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 26.02.2021 r.

Laureat Konkursu otrzyma nagrodę finansową 2000 zł oraz możliwość spędzenia jednego dnia w obiektach PAŻP i jednego dnia w miejscu dyżuru Lotniczego Zespołu Poszukiwawczo – Ratowniczego, a także upominki ufundowane przez PAŻP i DO RSZ.

Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępne są w serwisie wojsko-polskie.pl

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus