Przejdź do treści
Źródło artykułu

Zderzenie motolotni z przewodem wysokiego napięcia, zderzenie z ziemią szybowca oraz samolotu - kolejne raporty z posiedzenia PKBWL

Przedstawiamy raporty Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych z zakończonych badań poniższych zdarzeń:

• 0018/2024 (W, 26.04.2024 r., Pruszcz Gdański). Dotyczy: W trakcie startu za wyciągarką szybowca DG-100 na wysokości około 5 m przeszedł on do lotu nurkowego, zderzył się z ziemią. W trakcie oględzin szybowca po wypadku stwierdzono, że ster wysokości został prawidłowo podłączony, natomiast sworzeń mocujący statecznik poziomy nie został zamontowany. Przyczyną zdarzenia było to, że po złożeniu szybowca nie sprawdzono, czy montaż jego elementów wykonano prawidłowo, a także niepełna kontrola przedlotowa szybowca. Uchwała 0018/2024

• 0017/2024 (W, 12.04.2024 r., Wielki Dół koło Miechowa). Dotyczy: Zderzenia motolotni z jednym z przewodów linii energetycznej wysokiego napięcia. Przewód naprężył się, a motolotnia została odrzucona do tyłu i spadła na budowaną drogę w odległość około 35 m od przewodu. PKBWL postanowiła odstąpić od badania tego zdarzenia, ponieważ pilot nie wykupił obowiązkowego ubezpieczenia OC motolotni. Motolotnia nie miała ważnego przeglądu technicznego. W chwili zdarzenia motolotnia leciała na zbyt małej wysokości. Uchwała 0017/2024

• 0025/2024 (W, 16.05.2024 r., Wiciejów k/ m. Mrozy). Dotyczy: Utraty mocy zespołu napędowego śmigłowca Bell 505 podczas lotu. Lądowania zapobiegawczego na autorotacji. Raport wstępny 0025/2024

• 0026/2023 (W, 10.06.2023 r., Elbląg). Dotyczy: Lądowania skoczka spadochronowego w terenie zurbanizowanym miasta Elbląg, około 1000 m od lotniska. Skoczek opadając ze spadochronem zderzył się ze ścianą bloku mieszkalnego, po czym upadł na przyległy trawnik. Najbardziej prawdopodobną przyczyną zdarzenia była utrata przytomności przez skoczka, spowodowana szybkimi obrotami czaszy głównej spadochronu i dużym przeciążeniem. Czynniki sprzyjające: zbyt mocne (agresywne) przeciążenie podczas otwarcia czaszy głównej spadochronu; sytuacja awaryjna w postaci skręcenia linek bezpośrednio po otwarciu czaszy głównej co spowodowało bardzo dynamiczne obroty; nieodblokowanie przez skoczka uchwytów sterowniczych czaszy głównej; brak możliwości odrzucenia spadochronu głównego z powodu odłączonej „poduszki” – uchwytu systemu awaryjnego wyczepienia spadochronu głównego; wiek skoczka. Raport końcowy 0026/2023

• 0035/2023 (W, 28.06.2023 r., Sławno). Dotyczy: Zderzenia z ziemią samolotu Siemens Schuckert D-1 po wykonaniu drugiego zakrętu kręgu nadlotniskowego. Przyczyną i czynnikami sprzyjającymi było: zamontowanie na samolocie niewłaściwego zbiornika paliwa; zassanie powietrza do instalacji paliwowej, co spowodowało wyłączenie się silnika; mała wysokość lotu; przeciągnięcie samolotu, które w konsekwencji doprowadziło do zderzenia z ziemią. Raport końcowy 0035/2023

Samolot Siemens Schuckert D-1 po zdarzeniu - widok z przodu (fot. PKBWL)

• 4500/2022 (W, 07.08.2022 r., Marianowo, gmina Piątnica, powiat łomżyński). Dotyczy: Zderzenia z ziemią motolotni Pipistrel w prawym zakręcie. Prawdopodobną przyczyną wypadku było wprowadzenie motolotni w zakręt z pogłębiającym się przechyleniem z jednoczesnym ślizgiem na skrzydło na wysokości nie gwarantującej bezpiecznego doprowadzenia do stanu równowagi. Raport końcowy 4500/2022

• 5419/2022 (PI, 14.09.2022 r., Lądowisko Chojna). Dotyczy: Przyziemienia samolotu Tecnam P2008 JC na główne koła i gwałtowne szarpnięcie w lewo, które nastąpiło po wytrzymaniu na wysokości 2 metrów i przy prędkości 62 kt. Po opuszczeniu przedniej goleni, samolot odbił się od betonowej nawierzchni RWY i wypadł na część trawiastą. Samolot przemieszczając się na część trawiastą z lewej strony RWY uderzył sterem wysokości w plastikową zaporę zabezpieczającą przed wjazdem pojazdów na odcinek drogi manewrowej przebiegającej w poprzek pasa startowego. Przyczyną zdarzenia był niewłaściwa ocena przez pilota wysokości wytrzymania samolotu podczas lądowania oraz nieumiejętne poprawianie tego błędu, co doprowadziło do twardego lądowania. Czynnikiem sprzyjającym zaistnieniu zdarzenia było bardzo małe doświadczenie pilota w lotach na samolocie Tecnam P2008 JC. Uchwała 5419/2022

• 5555/2022 (W, 23.09.2022 r., Longinówka koło EPPT). Dotyczy: Splątania się dwóch skoczków spadochronowych w czasie budowy zaplanowanej formacji. Skoczek numer 1 został zaplątany w czaszę spadochronu skoczka numer 2. Czasza spadochronu skoczka numer 1 pozostała otwarta, jednak weszła w obroty i w takiej konfiguracji skoczkowie zderzyli się z ziemią. Przyczyną wypadku była nieskuteczna próba przeprowadzenia procedury awaryjnej przez skoczka numer 2 po splątaniu spadochronu ze skoczkiem numer 1. Czynnikiem sprzyjającym było dołączanie do formacji skoczków 1 i 2 w trakcie stabilizowania się grupy na pozycjach i w rzędach co spowodowało niekontrolowaną zmianę kierunku lotu skoczka 2 w kierunku pozycji skoczka numer 1. Raport końcowy 5555/2022

Moment kolizji skoczków spadochronowych (fot. organizator)

Publikowane materiały pochodzą ze strony Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (link)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony