Przejdź do treści
Amunicja (fot. Nadwiślański OSG)
Źródło artykułu

Zatrzymany na lotnisku z amunicją w plecaku

15 sztuk amunicji posiadającej cechy bojowe oraz granat ćwiczebny hukowy były przyczyną kłopotów podróżnego, który odlatywał z portu lotniczego w Nowym Dworze Mazowieckim do Malagi. Amunicję wraz z granatem ujawniono w bagażu podręcznym podczas kontroli bezpieczeństwa i niezwłocznie o incydencie poinformowano funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin.

We wtorek (7 listopada) funkcjonariusze z Grupy Bezpieczeństwa Lotów z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Modlin, którzy na co dzień prowadzą nadzór nad kontrolą bezpieczeństwa realizowaną przez pracowników lotniska, otrzymali informację o ujawnieniu 15 sztuk amunicji ostrej oraz granatu ćwiczebnego do pozoracji w bagażu podręcznym 25-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna nie miał żadnych stosownych zezwoleń na posiadanie i wywóz amunicji, czym naruszył art. 263 § 2 kodeksu karnego, dlatego został zatrzymany, a następnie przesłuchany. Podczas rozmowy z funkcjonariuszami Straży Granicznej tłumaczył, że podróżuje z Ukrainy, a plecak wraz z zawartością pożyczył od kolegi zupełnie nie wiedząc, że w środku znajdują się przedmioty niebezpieczne. Dzisiaj mężczyzna zostanie przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim w celu kontynuacji czynności w sprawie. Posiadanie broni palnej lub amunicji bez wymaganego zezwolenia zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Straż Graniczna przypomina o zasadach przewozu broni palnej i amunicji.

Osoba zamierzająca przewieźć broń palną, broń gazową lub amunicję jest zobowiązana o tym fakcie poinformować przedstawiciela linii lotniczych na lotnisku, z którego planuje wylot w celu zadeklarowania tego faktu.

W takiej sytuacji pasażer przewożący broń palną i/lub amunicję poproszony jest o przejście do specjalnego pomieszczenia, celem sprawdzenia broni oraz posiadanych dokumentów (pozwolenie na broń, a w ruchu międzynarodowym – również zgodę na jej wywóz wydaną przez organ Policji lub zaświadczenie wydane przez Konsula RP oraz „Europejską Kartę Broni”).

Należy również zaznaczyć, że broń przewożona drogą lotniczą powinna być rozładowana i zabezpieczona, a amunicja zapakowana w sposób uniemożliwiający uderzenie w spłonkę naboju. Broń palną, broń gazową lub amunicję umieszcza się w bagażu rejestrowanym lub nadaje się jako bagaż rejestrowany, który jest transportowany na pokład statku powietrznego pod stałym nadzorem Straży Granicznej.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony