XV Jubileuszowe Otwarte Mistrzostwa Świnoujścia w Lotach Latawców

Otwarte Mistrzostwa Świnoujścia w Lotach Latawców (fot. ŚAKK)

Urząd Miasta Świnoujście zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych, całe rodziny na XV Jubileuszowe Otwarte Mistrzostwa Świnoujścia w Lotach Latawców o Puchar Prezydenta Miasta Świnoujścia.

Zawody odbędą się w niedzielę 4 października 2020 r. na plaży koło Wiatraka. Start o godzinie 12:00, a zapisy od 11:30.

Organizatorem zawodów jest Świnoujska Akademia Karate Kyokushin, a współorganizatorami Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” i Urząd Miasta Świnoujście. Zawody odbędą się pod Patronatem Prezydenta Miasta Świnoujście.

Uczestnikami konkursu mogą być przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich a także dorośli. Należy tylko stawić się 04 października o godz. 11.30 na plaży i mieć ze sobą zakupiony lub własnoręcznie wykonany latawiec.

– Uczestników mogą zgłaszać także szkoły, organizacje społeczne i inne placówki, np. domy kultury, świetlice i ogniska młodzieżowe – mówią organizatorzy.

Dodają, że latawce muszą być wykonane z drewna (bez balsy) i papieru (bibuły). Dopuszcza się stosowanie na pokrycie płótna lub tworzyw sztucznych.

– Zabrania się natomiast stosowania dodatkowych powierzchni ustateczniających mocowanych do holu latawca. Długość holu latawca powinna zawierać się w granicach od 100 do 500 metrów. Hol nie może być wykonany z drutu, linki metalowej lub innego materiału przewodzącego energię elektryczną – podkreślają organizatorzy.

Uczestnicy przygotowują swoje latawce sami lub przy współpracy rodziców, opiekunów bądź nauczycieli. Oceniani będą przez komisję sędziowską. Ocena każdego latawca składa się z oceny statycznej oraz oceny za lot. Sędziowie dokonują przed lotami oceny statycznej każdego latawca, przyznając punkty za: konstrukcję latawca i oryginalność pomysłu, staranność wykonania latawca oraz oprawę plastyczną latawca.

Celem zawodów jest popularyzacja wiedzy zdobywanej na lekcjach, zachęcenie uczniów do praktycznego zastosowania wiedzy szkolnej, zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką lotnictwa, plastycznych konstrukcji przestrzennych, różnorodnymi formami pracy twórczej, które pomogą w nawiązywaniu kontaktów między uczniami i wpłyną na rozwijanie więzi międzypokoleniowych.

Dzięki budowie modeli latających uczestnicy konkursu będą mieli okazję teoretycznego i praktycznego poznania zasad aerodynamiki i podstawowych praw fizyki.

Więcej informacji o zawodach na stronie www.swinoujscie.pl

Źródło: UM Świnoujście
comments powered by Disqus