Przejdź do treści
Motolotnia (fot. ULC)
Źródło artykułu

Wytyczne Prezesa ULC w sprawie wymagań technicznych mających zastosowanie do motolotni

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 13, 27 lutego 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Nr 5 Prezesa ULC z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie wymagań technicznych mających zastosowanie do statków powietrznych klasy urządzenie latające podkategorii motolotnia (UL-PHG).

Wytyczne wprowadzają do stosowania jednolite wymagania techniczne dla motolotni WT-M, wydanie pierwsze z 2023 r., mające zastosowanie do statków powietrznych klasy urządzenie latające podkategorii motolotnia (UL-PHG), stanowiące załącznik do wytycznych.

Dokument określa minimalne wymagania techniczne dla konstrukcji i wykonania motolotni i został opracowany w celu ujednolicenia zasad badania motolotni, ich podzespołów i części w oparciu o dotychczas stosowaną praktykę.

Dokument obejmuje zagadnienia dla wymagań technicznych określone w załączniku nr 5a do rozporządzenia wyłączającego.

Dokument ma zastosowanie przy badaniu i ocenie spełnienia wymagań przez projekty typu oraz przy ocenie spełnienia wymagań przez pojedyncze egzemplarze nowo budowanych lub modyfikowanych wyrobów, w tym przy wydawaniu zaświadczeń i certyfikatów w tym zakresie.

Dokument może być wykorzystany przy poświadczaniu zdatności do lotu na potrzeby wykonania prób w locie, w tym kompletacji motolotni także z podzespołów ocenianych oddzielnie, a także jako zbiór informacji ułatwiających w trakcie eksploatacji ocenę aktualnego stanu technicznego i zdatności motolotni do lotu, w tym wydawania lub przedłużania dokumentów potwierdzających zdatność do lotu.

Dokument może być też wykorzystany przez producentów przy projektowaniu, badaniu i ocenie spełnienia wymagań przez projekty typu motolotni i ich podzespołów, oraz urządzeń latających nie kwalifikowanych UL-115 posiadających cechy motolotni.

Zgodnie z wytycznymi, producent, który wystąpi do Prezesa ULC o przeprowadzenie oceny technicznej projektu typu motolotni i wydanie zatwierdzenia typu dla tej motolotni, będzie musiał spełnić wymagania techniczne WT-M.

Wytyczne wchodzą w życie z dniem 28 lutego 2023 r.

Pełny tekst wytycznych nr 5 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony