Przejdź do treści
Dziennik Urzędowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego - logo
Źródło artykułu

Wytyczne Prezesa ULC w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 39, 1 czerwca 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Nr 15 Prezesa ULC z dnia 1 czerwca 2023 r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.

Wytyczne określają:

  1. warunki wykonywania operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego w kategorii „otwartej” i kategorii „szczególnej”, w tym w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego – stanowiące załącznik nr 1 do wytycznych,
  2. sposób prowadzenia przez Prezesa Urzędu rejestru operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych – stanowiący załącznik nr 2 do wytycznych,
  3. sposób wyznaczania, wskazywania oraz uznawania przez Prezesa Urzędu podmiotów przeprowadzających szkolenia i egzaminy uprawniające do uzyskania kompetencji pilota do wykonywania operacji odpowiednio w podkategorii A2 kategorii „otwartej” lub w kategorii „szczególnej” – stanowiący załącznika nr 3 do wytycznych,
  4. rodzaje oraz sposób wydawania dokumentów potwierdzających kompetencje pilotów bezzałogowych statków powietrznych uprawniających do wykonywania operacji systemami bezzałogowych statków powietrznych w kategorii „otwartej” i „szczególnej” oraz sposób przeprowadzania szkoleń i egzaminów, w celu uzyskania tych kompetencji – stanowiące załącznik nr 4 do wytycznych.

Tracą moc wytyczne nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (Dz. Urz. ULC poz. 35).

Wytyczne wchodzą w życie z dniem 12 czerwca 2023 r.

Pełny tekst wytycznych nr 15 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony