Wytyczne LVP

Urząd Lotnictwa Cywilnego

W dniu 18 maja 2018 r. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego podpisał decyzję nr 12, która wprowadza do stosowania „Materiał doradczy w sprawie wdrażania procedur ograniczonej widzialności na lotniskach" zwany potocznie „wytycznymi LVP”.

Materiał ten został opracowany na podstawie dostępnych publikacji organizacji międzynarodowych (ICAO, EASA, EUROCONTROL) z uwzględnieniem obowiązujących przepisów unijnych i krajowych.

„Wytyczne LVP” mają na celu wsparcie zarządzających lotniskami i innych zainteresowanych podmiotów w procesie przygotowania lotniska do wykonywania operacji lotniczych w warunkach ograniczonej widzialności, w tym dostosowania infrastruktury technicznej oraz opracowania i wdrożenia na lotnisku zatwierdzanych przez Prezesa Urzędu procedur ograniczonej widzialności (LVP).

Plik do pobrania:
Materiał doradczy w sprawie wdrażania procedur ograniczonej widzialności na lotniskach

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus