Przejdź do treści
Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej z nagrodą Symbol 2022 (fot. Politechnika Śląska)
Źródło artykułu

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej z nagrodą Symbol 2022

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej został laureatem wyróżnienia "Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2022". Wręczenie nagród odbyło się 18 listopada w Katowicach.

Jak przypomniał dziekan Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ, Symbol to ogólnopolski program medialny, w którym wyróżniane są firmy, samorządy, uczelnie, instytuty PAN, spółki komunalne i inne podmioty, które w swojej branży funkcjonują najlepiej, znacząco przyczyniają się do rozwoju Polski, a ich funkcjonowanie staje się wzorem do naśladowania – Symbolem właśnie.

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej otrzymał tytuł "Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2022", który potwierdza bardzo dobrą współpracę wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym. W tym roku wydział obchodzi jubileusz XX-lecia istnienia – powiedział dziekan.

Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej od wielu lat współpracuje z przedstawicielami wielu branż przemysłu. W efekcie podejmowanych działań następuje doskonalenie istniejących i powstanie nowych specjalności studiów organizowanych w ścisłej współpracy z przemysłem. Obecnie na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej prowadzone są kierunki: transport oraz inżynieria lotnicza i kosmiczna o profilu ogólnoakademickim, a także transport kolejowy o profilu praktycznym realizowany w ścisłej współpracy z przemysłem jako studia dualne.  Na wydziale w 2020 r. powstała i ciągle jest rozwijana strefa innowacji miasta Katowice. We współpracy z miastem i przy jego znacznym wsparciu powstały nowoczesne pracownie naukowo-dydaktyczne w obszarze transportu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz inżynierii ruchu i logistyki – powiedział dr hab. inż. Piotr Folęga, prof. PŚ.

Symbol Synergii Nauki i Biznesu 2022 dla Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej (fot. Politechnika Śląska)
FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony