Przejdź do treści
Aeroklub Polski - logo na tle nieba
Źródło artykułu

Wybory do Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego

Zarząd Aeroklubu Polskiego, w związku z upływającą kadencją Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego, uchwałą nr 11/XXI/2022 z dnia 19 lipca 2022 r. ogłasza nabór kandydatów na Przewodniczących Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego.

Kandydata na Przewodniczącego poszczególnej Komisji Specjalnościowej, mają prawo zgłosić Członkowie zwyczajni Związku, w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyborów. Kandydat musi być członkiem stowarzyszonym w Związku zgodnie z §11 ust. 3 Statutu AP. Oznacza to, że musi być członkiem osoby prawnej zrzeczonej w AP.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres biuro@aeroklubpolski.pl oraz sgap@aeroklubpolski.pl z dopiskiem w temacie: ZGŁOSZENIE KANDYDATA.

Zgłoszenie powinno zawierać: nazwę klubu zgłaszającego, imię i nazwisko kandydata na Przewodniczącego, adres mailowy i telefon kontaktowy kandydata. W zgłoszeniu należy też wskazać, której Komisji Specjalnościowej dotyczy zgłoszenie:

 • Komisja Akrobacji Lotniczej,
 • Komisja Balonowa,
 • Komisja Lotniowo – Paralotniowa,
 • Komisja Mikrolotowa,
 • Komisja Modelarska Lotniczego i Kosmicznego,
 • Komisja Samolotowa,
 • Komisja Spadochronowa,
 • Komisja Szybowcowa,
 • Komisja Śmigłowcowa.

Zgłoszenie powinno zawierać również zgodę kandydata na zgłoszenie i przetwarzanie jego danych osobowych objętych zgłoszeniem przez Aeroklub Polski w ramach procedury wyborczej na przewodniczącego KS.
Np.: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru Przewodniczących Komisji Specjalnościowych Aeroklubu Polskiego w roku 2022 (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgłoszenie powinno też zawierać podpisy przedstawicieli klubu zgłaszającego.

Termin zgłaszania kandydatów mija 2 sierpnia 2022 r.

Haromonogram wyborów wygląda następująco:

 1. Ogłoszenie wyborów KS (co najmniej 2 m-ce przed upływem kadencji aktualnej KS);
 2. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczących poszczególnych KS w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyborów;
 3. Wyrażenie zgody na kandydowanie przez zgłoszonych kandydatów na Przewodniczących oraz przekazanie programów działalności danej KS na najbliższą kadencję, wraz z propozycją składu ilościowego przyszłej KS – 14 dni od zakończenia zgłoszeń;
 4. Przygotowanie kart wyborczych i ich rozesłanie – 7 dni od zakończenia zgłoszeń kandydatów;
 5. Wybory – oddanie głosów przez członków zwyczajnych AP posiadających licencje w roku zakończenia kadencji KS (2022 r. ) oraz w roku poprzedzającym zakończenie kadencji (2021 r.); KS – 7 dni od daty wysłania kart do głosowania.
 6. Powołanie Przewodniczących poszczególnych KS przez Zarząd AP, w oparciu o wyniki głosowań;
 7. Nowi Przewodniczący KS w terminie 14 dni od daty wejścia w życie uchwały o ich powołaniu przedstawiają Zarządowi AP proponowany skład osobowy KS;
 8. Zatwierdzenie składu KS na podstawie wniosku Przewodniczącego KS.

Zarząd Aeroklubu Polskiego zachęca społeczność lotniczą do zaangażowania się w pracę na rzecz dyscyplin sportu lotniczego w ramach Komisji Specjalnościowych.

Szczegóły dot. uprawnień Komisji Specjalnościowych oraz zasad wyboru można znaleźć w Regulaminie Komisji Specjalnościowych.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony