Przejdź do treści
Wieża kontroli lotów na Lotnisku Chopina - w tle lotnisko, samoloty i terminal (fot. Maciej Włodarczyk/PAŻP)

Wspólny komunikat przedstawicieli PAŻP oraz ZZKRL

Kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i przedstawiciele Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego w ramach rokowań sporu zbiorowego z dnia 22 grudnia 2021 r. doszli do porozumienia w zakresie wypracowania zmian do Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania.

Projekty dokumentów zostały przedstawione do konsultacji społecznych, w wyniku których szereg zgłaszanych przez stronę społeczną uwag zostało uwzględnionych.

Zmiany w Regulaminie Pracy i aneksie do Regulaminu Wynagradzania wpływają pozytywnie na bezpieczeństwo ruchu lotniczego, organizację i kulturę pracy oraz tworzą obiektywne kryteria wynagradzania pracowników operacyjnych PAŻP.

Wypracowane rozwiązania pozwolą zachować ciągłość zapewniania służb ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony