Przejdź do treści
Aviation Safety - tablica
Źródło artykułu

Wskaźniki SPIs za II kwartał 2021 roku

Na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w zakładce „Zarządzanie Bezpieczeństwem” opublikowany został Załącznik A do Krajowego Planu Bezpieczeństwa 2021-2024 (KPB 2021) – „Zestawienie wartości SPIs z podziałem miesięcznym”.

Zestawienie zawiera wartości SPIs (Safety Perfomance Indicators), wyliczone jako średnie z poszczególnych danych, przekazanych przez podmioty lotnicze: ADR, ATO, OPS, AHAC i ATM. Ponadto, wyliczone zostały poziomy alarmowe dla wszystkich wskaźników. Dane obejmują II kwartał 2021 r. tj. kwiecień – maj – czerwiec 2021 r. i podane są w formie tabelarycznej i wykresów.

Indywidualne wartości SPIs, pozyskane od podmiotów lotniczych, nie podlegają publikacji zgodnie z pkt. (20) preambuły Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych.

Do pobrania:
Wskaźniki SPIs za II kwartał 2021 roku


Więcej informacji na ten temat można znaleźć w zakładce SPIs.


Przeczytaj również:
Wskaźniki SPIs za I kwartał 2021 roku

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony