Wizyta Szefa Administracji Transportu Słowacji w Polsce

ULC

W dniach od 30 czerwca do 1 lipca 2014 roku na zaproszenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pana Piotra Ołowskiego przebywał w Polsce Pan Jan Breja – Szef Administracji Transportu Słowacji.

Dwudniowa wizyta miała na celu wymianę informacji i doświadczeń z zakresu lotnictwa. Pan Jan Breja podczas wizyty w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego rozmawiał o rozwiązaniach dotyczących m. in. bezzałogowych statków powietrznych, ochrony w lotnictwie cywilnym, licencjonowania personelu lotniczego. W ramach wizyty w Polsce Pan Breja odwiedził również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze oraz Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie.

Najważniejszym punktem wizyty było podpisanie Deklaracji Współpracy pomiędzy Urzędem Lotnictwa Cywilnego a Administracją Transportu Słowacji, która ma na celu zacieśnienie i ułatwienie współpracy i określa jej zakres oraz wymiany doświadczeń ekspertów obu nadzorów w zakresie lotnictwa cywilnego, szczególnie lotnictwa ogólnego.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus