Webinarium dla branży bezzałogowej – Przewodnik po analizie ryzyka metodyką SORA

Dron (fot. gizmodo.com)

Łuksiewicz – Instytut Lotnictwa w ramach współpracy z Centralnoeuropejskim Demonstratorem Dronów (CEDD) organizuje bezpłatne i otwarte webinarium pt. „Przewodnik po analizie ryzyka metodyką SORA”.

Webinarium skierowane jest do operatorów realizujących loty BSP w kategorii szczególnej oraz do przedsiębiorców rozważających wdrożenie usług z wykorzystaniem BSP.

Spotkanie on-line planowane jest na 17 marca 2021 roku w godzinach 12:00-14:00 na platformie MS Teams.

Podczas webinarium zostaną omówione wyzwania związane z realizacją lotów bezzałogowych zgodnie z obowiązującym od początku roku 2021 rozporządzeniem wykonawczym Komisji EU 2019/947. Poruszone zagadnienia będą skupione na lotach w kategorii szczególnej wymagającej analizy bezpieczeństwa SORA. Uczestnikom zostanie zaprezentowany przewodnik po analizie ryzyka według metodyki SORA opracowany przez specjalistów z Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa. Eksperci przedstawią jak z niego korzystać, aby sprawnie oszacować ryzyko misji i otrzymać zgodę na jej wykonanie.

Do udziału w spotkaniu zaproszenie przyjęli:
• Małgorzata Darowska. Pełnomocnik Ministra Infrastruktury ds. bezzałogowych statków powietrznych i programu Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD),
• Paweł Szymański. Dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP), Urząd Lotnictwa Cywilnego,
• Mikołaj Jarkowski. Dyrektor Centrum Technologii Bezzałogowych, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa,
• Anna Mazur. Główny Inżynier, Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa,
• Rafał Paprocki. Specjalista ds. BSP, kierownik projektu e-SORA POPC, Dział Zarządzania Operacjami BSP Polska Agencja Żeglugi Powietrznej,
• Maciej Włodarczyk. Kierownik Działu Zarządzania Operacjami BSP, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Wydarzenie odbędzie się na platformie MS Teams i ma charakter nieodpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

Bezpośredni link do wydarzenia zostanie przesłany uczestnikom przez Organizatora w następstwie weryfikacji zgłoszenia na wskazany w nim adres e-mail. Organizator zastrzega sobie możliwość zmianę terminu wydarzenia.

Zobacz agendę wydarzenia – LINK

Rejestracja na webinarium odbywa się elektronicznie na stronie www.app.evenea.pl/event/przewodnik-sora/

Więcej informacji na stronie wydarzenia.

Źródło: Łukasiewicz - ILOT / Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów
comments powered by Disqus