Przejdź do treści

Wakacyjny Konkurs Prasowy "100-lecie Podlaskiej Wytwórni Samolotów"

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej zaprosił do udziału w kolejnej już edycji wakacyjnego konkursu prasowego. Tegoroczny konkurs poświęcony jest historii Podlaskiej Wytwórni Samolotów, której setną rocznicę powstania obchodzimy w tym roku.

Konkurs powoli dobiega końca, ale fani historii lotnictwa mają jeszcze czas sprawdzić swoją wiedzę. Aby wziąć udział w konkursie należy odpowiedzieć na 9 pytań, które znajdują się na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.muzeumbiala.pl w zakładce „KONKURSY”.

Odpowiedzi na pytania należy przesyłać do 15 września na adres Organizatora: Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, Centrum Edukacji Muzealnej, ul. Warszawska 12c, 21-500 Biała Podlaska (liczy się data stempla pocztowego), na adres mailowy Organizatora: edukacja@muzeumbiala.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o historii Podlaskiej Wytwórni Samolotów w 100. rocznicę jej
powstania, popularyzacja tematyki związanej z historią Podlaskiej Wytwórni Samolotów oraz umocnienie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania.

Komisja konkursowa na posiedzeniu, które odbędzie się 19 września 2023 roku wyłoni drogą losowania spośród nadesłanych poprawnych odpowiedzi laureatów Konkursu. Zostaną przyznane trzy równorzędne miejsca. Nagrodami w Konkursie są książki oraz upominki.

Więcej informacji, w tym pytania i regulamin na stronie www.muzeumbiala.pl

FacebookTwitterWykop

Nasze strony