W PL Gdańsk podpisano kolejne umowy na realizacje inwestycji

Port Lotniczy Gdańsk

19 lipca br. w siedzibie Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy podpisano umowy na wykonawstwo kolejnych dwóch inwestycji będących elementami realizowanego programu inwestycyjnego.

Pierwsza z umów dotyczy budowy bazy technicznej do przechowywania sprzętu zimowego w Porcie Lotniczym w Gdańsku. W drodze przetargu wykonawcą tej wartej niemal dziewięć milionów złotych (netto) inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych P&P Sp. z o.o., które ma już na swoim koncie zrealizowaną na gdańskim lotnisku przebudowę sieci energetycznej.

Druga z podpisanych umów dotyczy budowy drogi patrolowo-technicznej (etap II). Wykonawcą drogi została spółka Wakoz, która również zrealizowała już w Porcie Lotniczym inne inwestycje. Wartość tej podpisanej umowy wynosi ponad 2,5 miliona złotych netto.

Na wykonanie zarówno bazy technicznej do przechowywania sprzętu zimowego, jak i drogi technicznej wykonawcy mają 15 miesięcy.

Oba projekty dofinansowywane są w wysokości 85% kosztów, ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.4., Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło: Port Lotniczy Gdańsk
comments powered by Disqus