Przejdź do treści
Sprawozdanie z wykonywania zadań lotniczych za 2022 rok (fot. ULC)
Źródło artykułu

ULC: Składanie sprawozdań z wykonywania zadań lotniczych za 2022 rok

Urząd Lotnictwa Cywilnego przypomina wszystkim użytkownikom statków powietrznych o obowiązku składania sprawozdań z wykonywania zadań lotniczych za 2022 rok, zgodnie z art. 135 d. ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze.

Sprawozdanie należy złożyć do 31 stycznia 2023 r.

W celu sporządzenia takiego sprawozdania należy skorzystać z udostępnionego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego wzoru formularzy.

Pracownicy Biura Zarządzania Bezpieczeństwem w Lotnictwie Cywilnym – Wydziału Analiz Bezpieczeństwa Lotniczego (LBB–2) służą pomocą w razie wystąpienia problemów z pobraniem wzoru sprawozdania lub wątpliwości podczas jego wypełniana.

Sprawozdanie obejmuje rok kalendarzowy. Należy podać dane dotyczące użytkowanych statków powietrznych – bez względu na formę własności (jeżeli SP był wykorzystywany przez sprawozdawcę tylko przez cześć roku, a następnie przekazany np. do innej organizacji, ULC prosi o wpisanie odpowiednio daty początku i końca okresu użytkowania w tej samej komórce co RODZAJ I TYP STATKU POWIETRZNEGO w nawiasie).

Sprawozdania w formacie xls/xlsx (bez podpisów i pieczątek) należy przesyłać na adres e-mail: lbb-2@ulc.gov.pl

Więcej informacji na stronie www.ulc.gov.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony