ULC: Seminarium dla branży lotnictwa bezzałogowego – prezentacje

Seminarium dla branży lotnictwa bezzałogowego (fot. ULC)

6 lutego w Instytucie Lotnictwa odbyło się seminarium dla branży lotnictwa bezzałogowego, którego organizatorem był Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Uczestników seminarium powitali Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Michał Witkowski, Sylwester Wyka – Zastępca Dyrektora Instytutu Lotnictwa oraz Paweł Szymański – Dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych w ULC.

Tematem spotkania, które zgromadziło niemal trzystu słuchaczy z całej Polski były nowe przepisy dotyczące bezzałogowych statków powietrznych, wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków, które weszło w życie 31 stycznia 2019 roku.

Eksperci z ULC oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) omówili najważniejsze zmiany w nowych przepisach dla lotów bezzałogowych, procedury uzyskania zgody na loty poza zasięgiem wzroku, zagadnienia koordynacji lotów bezzałogowych z PAŻP oraz nowe programy szkolenia.

Eksperci odpowiadali również na wszystkie pytania uczestników, wśród których byli prywatni przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji badawczych oraz służb publicznych (m.in. Policji, Lasów Państwowych, Straży Granicznej).

Urząd Lotnictwa Cywilnego zachęca do zapoznania się z prezentacjami:

Nowe przepisy dla lotów bezzałogowych – Paweł Szymański

Procedury uzyskania zgody na loty poza zasięgiem wzroku – Hubert Kiełbus

Koordynacja lotów bezzałogowych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej – Maciej Włodarczyk

Zagadnienia szkoleniowe 2018-2019

Nowe programy szkolenia VLOS i BVLOS

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus