ULC rekomenduje korzystanie z listy kontrolnej do Narzędzia oceny systemu zarządzania

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprosza do korzystania z Listy kontrolnej do Narzędzia oceny systemu zarządzania (EASA Management System Assessment Tool).

W celu ułatwienia wykorzystania w praktyce Narzędzia oceny systemu zarządzania (EASA Management System Assessment Tool), Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego przygotował Listę kontrolną do Narzędzia oceny systemu zarządzania (EASA Management System Assessment Tool) w formacie Excel.

ULC zaprasza do korzystania z Narzędzia i Listy kontrolnej.

Do pobrania:
•  Lista kontrolna

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus