ULC podpisał porozumienie z PKBWL o współpracy w zakresie zdarzeń lotniczych

ULC podpisał porozumienie z PAŻP o współpracy w zakresie zdarzeń lotniczych (fot. ULC)

W dniu 8 czerwca 2018 r.  Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson oraz Przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Andrzej Lewandowski, podpisali w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego porozumienie o współpracy w zakresie zdarzeń lotniczych. 

Porozumienie jest odzwierciedleniem wspólnych działań podejmowanych w zakresie badania zdarzeń lotniczych oraz wykorzystywania posiadanych danych celem podnoszenia poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.

Dokument precyzuje zasady współpracy Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych w odniesieniu do badania zdarzeń lotniczych, formułowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, wymiany doświadczeń oraz organizowania wspólnych szkoleń.

Nowy dokument zastępuje porozumienie podpisane w 2014 r.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus