ULC: plan egzaminów teoretycznych na 2021 rok

ULC - sesja egzaminacyjna - ważne informacje

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował plan egzaminów teoretycznych na 2021 rok. Terminy uruchomienia rezerwacji na poszczególne sesje zostaną wkrótce opublikowane na stronie www.app.ulc.gov.pl

Plan egzaminów teoretycznych na 2021 rok zawiera 11 terminów sesji egzaminacyjnych z wykorzystaniem papierowych arkuszy egzaminacyjnych oraz sesji egzaminacyjnych z użyciem techniki komputerowej.

ULC informuje, że w sierpniu nie organizuje się sesji egzaminacyjnej, co należy uwzględnić przy planowaniu procesu egzaminacyjnego.

Wniosek o egzamin teoretyczny należy złożyć 30 dni przed sesją egzaminacyjną, do której kandydat chciałby przystąpić. W przypadku niekompletnego wniosku o egzamin teoretyczny, kandydat nie może być dopuszczony do egzaminu, aż do momentu uzupełnienia brakującej dokumentacji.

Egzaminy na licencje pilota zawodowego CPL (A)/(As)/(H), pilota liniowego ATPL (A)/(H), pilota w załodze wieloosobowej MPL i uprawnienie IR (A)/(As)/(H) przeprowadzane są w języku angielskim w oparciu o aktualną wersję banku pytań European Central Question Bank.
Egzaminy na licencje pilota turystycznego PPL(A)/(As)/(H), pilota szybowcowego SPL, pilota balonowego BPL, pilota rekreacyjnego LAPL (A)/(H) przeprowadzane są w języku polskim w oparciu o Krajowy Bank Pytań. Egzaminy na licencje PPL(A) i PPL(H) są dostępne z podglądem w języku angielskim.

Pod adresem internetowym: www.app.ulc.gov.pl można dokonać rezerwacji na egzamin. Zalogowanie do systemu następuje poprzez wpisanie indywidualnego loginu składającego się z PIN-u i hasła, którego ustawienie jest możliwe, po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o egzamin teoretyczny.

Sesje egzaminacyjne na świadectwa kwalifikacji oraz uprawnienia do nich wpisywane będą przeprowadzane w terminach ustalanych każdorazowo z egzaminatorami.

Egzamin z języka angielskiego lub polskiego dla pilotów i kontrolerów ruchu lotniczego w oparciu o Krajowy System Egzaminów Językowych prowadzony jest obecnie w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Do pobrania:
Plan egzaminów teoretycznych na 2021 rok

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus