Przejdź do treści
ULC: Kolejne spotkanie z zarządzającymi lotniskami (fot. ulc.gov.pl)
Źródło artykułu

ULC: Kolejne spotkanie z zarządzającymi lotniskami

W dniu 20 maja 2015 roku w siedzibie Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z inicjatywy Prezesa ULC Pana Piotra Ołowskiego, odbyło się kolejne spotkanie mające na celu efektywne przygotowanie zarządzających lotniskami do skutecznej realizacji zadań rozporządzenia (UE) nr 139/2014 ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008. W spotkaniu udział wzięli Prezesi Zarządów portów lotniczych, Kierownicy ds. bezpieczeństwa, audytorzy wewnętrzni, Kierownicy pionów operacyjnych, a także pracownicy odpowiedzialni za praktyczne przygotowanie lotnisk do stosowania przepisów unijnych.

Podczas spotkania omówiono doświadczenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz państw członkowskich Unii Europejskiej związane z procesem konwersji certyfikatów, przeprowadzony w kwietniu bieżącego roku pierwszy proces konwersji certyfikatu wydanego na podstawie przepisów krajowych na certyfikat wydany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, a także wymogi związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem wynikające z przepisów europejskich oraz krajowych.

Do dnia 31 grudnia 2017 roku wszystkie lotniska, o których mowa w art. 4 ust. 3a rozporządzenia bazowego 216/2008 tj. lotniska użytku publicznego, obsługujące zarobkowy przewóz lotniczy, na których prowadzi się operacje podejścia lub odlotu przy wykorzystaniu procedur instrumentalnych, które dysponują utwardzoną drogą startową o długości co najmniej 800 metrów, będą musiały dostosować się do wymagań UE i przejść proces konwersji certyfikatów. W dniu 28 kwietnia 2015 r., po pomyślnie przeprowadzonym procesie konwersji certyfikatu lotniska Bydgoszcz-Szwederowo (EPBY), Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał pierwszy certyfikat lotniska użytku publicznego na podstawie wymagań przepisów unijnych (na czas nieokreślony). Procesowi konwersji certyfikatu krajowego na unijny będzie podlegało jeszcze 12 lotnisk użytku publicznego posiadających certyfikat Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydany na podstawie przepisów krajowych.

Nowy system certyfikacji unijnej zapewnia proporcjonalność wymogów eksploatacyjno-technicznych w zależności od wielkości i nasilenia ruchu, kategorii i złożoności danego lotniska oraz charakteru i zakresu prowadzonych na nim operacji, oraz zapewnia niezbędną elastyczność przepisów, indywidualnie do każdego lotniska. Takie podejście oparte jest na zasadzie ciągłej współpracy pomiędzy władzą lotniczą, a zarządzającymi lotniskami. Spotkania przygotowujące zarządzających do procesów konwersji są nie tylko niezbędnym elementem procesu wdrażania nowych przepisów, ale również potwierdzeniem partnerskiego działania w dążeniu do wspólnego celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych.

Warto zaznaczyć, że ULC mając na uwadze słuszny interes lotnisk rozpoczął przeprowadzanie konwersji certyfikatów znacznie przed ostatecznym terminem, jaki Unia Europejska wyznaczyła krajom członkowskim na przygotowania. Tym samym, Polska znalazła się w grupie państw członkowskich wiodących w stosowaniu przepisów UE dotyczących lotnisk.

Do pobrania: Prezentacja przedstawiona podczas spotkania


(fot. ulc.gov.pl)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony