ULC: Informacja na temat opłat lotniczych w 2019 roku

Urząd Lotnictwa Cywilnego

Urząd Lotnictwa Cywilnego poinformował, że w dniu 14 lutego 2019 r. zostało opublikowane w Monitorze Polskim pod poz. 177 obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. stawek opłat lotniczych.

W tabeli nr 1 znalazły się: wykaz czynności urzędowych i wysokość stawki opłaty lotniczej za koncesje, zezwolenia, promesy, licencje, certyfikaty, świadectwa, zaświadczenia i inne dokumenty.

W tabeli nr 2 umieszczono wykaz egzaminów na licencje i świadectwa kwalifikacji oraz wysokość stawek opłaty lotniczej związanej z egzaminami.

Tabela nr 3 zawiera wykaz czynności urzędowych i wysokość stawek opłaty lotniczej za sprawowanie bieżącego nadzoru nad lotnictwem cywilnym.

Do pobrania:
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. stawek opłat lotniczych

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus