Przejdź do treści
Źródło artykułu

Uczelnia Łazarskiego: Administrowanie Ruchem Lotniczym objęte projektem współfinansowanym ze środków UE

Uczelnia Łazarskiego poinformowała, że specjalność Administrowanie Ruchem Lotniczym została objęta projektem pn. „Administrowanie przestrzenią powietrzną PRZYSZŁOŚCI – edukacja poprzez symulację i praktykę na potrzeby gospodarki przyszłości” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Komisja Oceny Projektów rozpatrzyła i oceniła łącznie 211 wniosków o przyznanie dofinansowania, co jest rekordem w obszarze szkolnictwa wyższego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). 47 wniosków uzyskało ocenę pozytywną i zostało rekomendowanych do dofinansowania na łączną kwotę 462 736 901,14 zł.

Jednym z celów projektu jest dostosowanie programu specjalności Administrowanie Ruchem Lotniczym (ARL) do potrzeb dynamicznie rosnącego ruchu lotniczego. Program specjalności ma również uwzględnić wyzwania, jakie stoją przed branżą lotniczą, takie jak „zielona” czy „cyfrowa” transformacja w lotnictwie. A także  rozwój lotnictwa bezzałogowego, w szczególności tzw. miejskiej mobilności powietrznej.

W ramach Projektu, studenci specjalności ARL będą mieli możliwość podnoszenia kompetencji cyfrowych poprzez praktyczne zajęcia posługiwania się najnowocześniejszymi narzędziami używanymi w zarządzaniu ruchem lotniczym. Między innymi Symulatora Kontroli Ruchu Lotniczego, Symulatora Obsługi Naziemnej Lotniska, czy Zintegrowanego Modułu Symulacji. Możliwość korzystania z tego typu narzędzi cyfrowych w ramach studiów jest wyjątkowa, symulatory są bowiem stosowane na etapie szkoleń praktycznych w ośrodkach szkolenia kontrolerów lub pracowników operacyjnych lotnisk.

Projekt umożliwi także udział w dodatkowych bezpłatnych szkoleniach z wykorzystaniem innowacyjnych cyfrowych narzędzi edukacyjnych dedykowanych ruchowi dronów. Przewidziany jest m.in. zakup wirtualnego symulatora lotów dronów (z wykorzystaniem technologii VR), jak również oprogramowania ułatwiającego zrozumienie administrowania ruchem bezzałogowych statków powietrznych.

Program specjalności Administrowanie Ruchem Lotniczym został ułożony tak, aby zapewnić studentom całościowe spojrzenie na system transportu lotniczego. Wzajemne relacje pomiędzy różnymi rodzajami i aspektami działalności lotniczej, uwarunkowania regulacyjne, instytucjonalne, czy technologiczne a także praktyczne aspekty funkcjonowania branży lotniczej – to jedne z filarów programu nauczania na specjalności.

Ponadto, w ramach Projektu, od kolejnego roku akademickiego (2025/2026) zostanie utworzona nowa specjalność, dedykowana zagadnieniom administrowania ruchem bezzałogowych statków powietrznych oraz koncepcjom tzw. miejskiej mobilności powietrznej.

Wynikiem działań podejmowanych w ramach Projektu, będzie rozwój studiów dedykowanych branży lotniczej. Studiów, w ramach których nacisk kładzie się zarówno na praktykę na poziomie programowym i realizacji przedmiotów, jak i wykorzystanie najnowocześniejszych narzędzi cyfrowych.

„Uczelnia Łazarskiego od lat rozwija kierunki lotnicze. Nowy Projekt, którego realizację właśnie rozpoczynamy, pozwoli nam jednak „wznieść” się na jeszcze wyższy poziom w kształceniu studentów, przyszłych pracowników sektora lotniczego. Nacisk na praktyczne kształcenie nawet na studiach licencjackich, najnowocześniejsze narzędzia cyfrowe, a także współpraca z praktykami sektora pozwala nam zaoferować unikalną ofertę edukacyjną. Co najważniejsze, ofertę skrojoną pod potrzeby dynamicznie rozwijającej się branży lotniczej” – mówi dr hab. Piotr Kasprzyk, Pełnomocnik Rektora ds. rozwoju kierunków lotniczych na Uczelni Łazarskiego, w latach 2020-2023 Dyrektor Pionu Lotniskowego CPK, a także były Wiceprezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Projekt pn. „Administrowanie przestrzenią powietrzną PRZYSZŁOŚCI – edukacja poprzez symulację i praktykę na potrzeby gospodarki przyszłości” realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Wartość projektu (łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych): 8 327 815,10 zł, w tym:
• dofinansowanie ze środków europejskich: 6 872 113,02 zł (wkład Funduszy Europejskich),
• dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 1 205 034,84 zł (wkład budżetu RP),
• wkład własny Uczelni: 250 667,24 zł.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony