Trzecie posiedzenie Środkowoeuropejskiej Grupy Rotacyjnej (CERG) pod przewodnictwem Polski

Trzecie posiedzenie Środkowoeuropejskiej Grupy Rotacyjnej (CERG) pod przewodnictwem Polski

W dniu 28.04.2015 r. w Warszawie odbyło się trzecie posiedzenie Środkowoeuropejskiej Grupy Rotacyjnej (Central European Rotation Group) pod przewodnictwem Polski. W spotkaniu CERG wzięli udział szefowie oraz przedstawiciele władz lotniczych dziewięciu państw – Bułgarii, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, Rumunii, Polski, Grecji oraz Litwy.

Reprezentantów państw CERG przywitał przewodniczący grupy i jednocześnie Prezes ULC Piotr Ołowski. Podczas spotkania stała przedstawicielka Polski w Radzie ICAO dr hab. Małgorzata Polkowska przedstawiła raport z 204. Sesji Rady ICAO. Reprezentanci Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaprezentowali ponadto prezentacje związane z ochroną środowiska w lotnictwie cywilnym, w tym wyniki prac Komitetu ICAO ds. Ochrony Środowiska w lotnictwie (CAEP) oraz podsumowanie Regionalnych Seminariów Środowiskowych ICAO, które odbyły się w Warszawie. Omówiono również stan rynku transportu lotniczego oraz połączeń pomiędzy państwami CERG tzw. connectivity.

Uczestnicy spotkania mieli ponadto okazję do zapoznania się z aktualnymi regulacjami prawnymi dotyczącymi bezzałogowych statków powietrznych w Polsce oraz Czechach przedstawionych przez specjalistów ds. bezzałogowych statków powietrznych z obu państw. Specjaliści ponadto przekazali informacje na temat spotkań rangi międzynarodowej: m.in. Sympozjum ICAO dot. RPAS, które odbyło się w Montrealu oraz Spotkanie JARUS, które odbyło się w Dublinie.

W dalszej części posiedzenia uczestnicy przedyskutowali kwestie dotyczące współpracy pomiędzy państwami członkowskimi na podstawie Porozumienia o Współpracy (tzw. Memorandum of Understanding).

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus