Przejdź do treści
Źródło artykułu

Terroryzm lotniczy – Monografia dr. Mateusza Osieckiego

W prestiżowym i cenionym na świecie, akademickim, szwajcarskim wydawnictwie Peter Lang International Academic Publishers opublikowano monografię o terroryzmie lotniczym dr. Mateusza Osieckiego.

Monografia porusza problem terroryzmu powietrznego, jednego z największych wyzwań stojących przed ludzkością w XXI wieku. Jej głównym celem jest odpowiedź na pytanie, czy międzynarodowe regulacje prawne są skutecznym narzędziem w walce z terrorystami atakującymi lotnictwo cywilne.

Sama książka podzielona jest na trzy rozdziały: pierwszy koncentruje się na aspekcie teoretycznym poprzez opisanie samego terminu „terroryzm powietrzny” z perspektywy prawnej. Drugi to dogłębny przegląd kluczowych instrumentów prawnych opracowanych pod auspicjami ICAO, Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, które razem tworzą prawny rdzeń walki z terrorystami lotniczymi. Wreszcie trzecia część to studium przypadku, które pokazuje, jak mechanizmy opisane w poprzednich częściach funkcjonują w praktyce.

Jak podkreśla autor: "Chyba nie ma większej radości dla akademika niż ujrzeć swoje opus vitae w publicznym obiegu”.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony